- Universitetet ønsker å bruke bygget som en katalysator til en ny måte å organisere forskningen og utdanningen innen livsvitenskap og tilhørende fagmiljøer på. De vil at de ulike faggruppene skal nærme seg hverandre og begynne å samarbeide der det er naturlig. Både på møter og i selve konkurranseutlysningen har de uttrykt ønske om å få et bygg som bygger oppunder den måten å tenke på. Den utfordringen grep vi fatt i som et utgangspunkt for dette prosjektet, sier Randi Mandt som ledet arkitektgruppen for Livsvitenskapssenteret.

Derfor planla de bygget med en rekke samhandlingsarenaer i form av mange åpne møteplasser på nøytral grunn, og at man kunne flette ting sammen både horisontalt, vertikalt, inn- og utvendig. I juryens begrunnelse, som ble offentliggjort da de vant i september, sto det blant annet:

«Prosjektet Vev har grunnleggende og enestående kvaliteter i sitt hovedgrep, kvaliteter som gjør at juryen vurderer prosjektet å være konkurransens klart beste. Hovedkonseptets enkelhet innehar stor fleksibilitet, og Vev er det prosjektet som har størst potensial for videreutvikling og forbedring av påpekte svakheter. Samspillet mellom bygg og landskap mot grøntarealet er forbilledlig.»

Lange prosesser

- Vi er kjempeentusiastiske, det var artig at vi var så klare vinnere, sier Mandt som også gleder seg til fortsettelsen:

- Nå starter de ulike fasene, og siden prosjektet er så stort kommer det til å ta tid. Skisseprosjektet vi startet i november varer frem til mai neste år. I august starter vi forprosjektet som varer til juni 2016. Deretter blir det nok en pause mens vi blant annet venter på bevilgninger og diverse godkjenninger.

Livsvitenskapssenteret i Oslo

  • VEV ble utropt til klar vinner av konkurransen om nytt bygg for Livsvitenskap på Blindern i Oslo.
  • Bygget er på nesten 70 000 m2 og skal inneholde forsknings- og undervisningslokaler for kjemi, farmasi og livsvitenskap, spesielt genteknologi.
  • Teamet bak VEV består av Ratio arkitekter as, Erichsen og Horgen as, Ingeniør Per Rasmussen as, MOE as, Kristine Jensens Tegnestue aps. Underkonsulenter: CUBO as, Høyer Finseth as, MOE as, Malnes & Endresen as, ALT arkitektur as.