Fakta:

Oslopakke 3

  • Overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og bane i regionen finansieres gjennom Oslopakke 3. Planen omfatter vei- og kollektivtransporttiltak, i perioden 2008-2032.
  • Oslopakke 3 er sannsynligvis Norges største samferdselssatsning. Revidert avtale for Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 75 milliarder kroner for perioden 2013-2032.

Kilde: Statens vegvesen

Sentrale punkter for infrastrukturen i Oslo gjør det ekstra krevende å få på plass den beste løsningen for både byliv, næring, bolig og samferdsel, men nå virker det som om ting er i ferd med å skje.

- Byrådet planlegger å legge fram Områderegulering for Filipstad for bystyret rundt årsskifte. Oslo vokser og det er viktig å tilrettelegge nye områder for klimavennlig byutvikling. Fjordbyen vil gi oss flere boliger, men også nye trivelige og varierte byrom, forteller Hanne E. Marcussen, byråd for byutvikling, Oslo.

 

Oslopakke 3 skaper utfordringer

Områdereguleringen for Filipstad har vært kompleks siden den favner veldig kritiske punkter for samferdselen inn og ut av Oslo Sentrum. Dette har medført noe mer tidkrevende arbeid for å komme frem til en bærekraftig løsning.

- For at vi skal kunne fremme områdereguleringen for Filipstad har det vært nødvendig med en rekke større og tidkrevende avklaringer, blant annet avklaring rundt E18 med Statens vegvesen og forhandlinger om Oslopakke 3 (se faktaboks). Derfor har det tatt tid å ferdigstille denne saken, men nå nærmer det seg politisk behandling, forklarer Byråden.