Kunst- og designhøgskolen i Bergen er i dag lokalisert på seks ulike steder, derfor har de et reelt behov for å samle virksomheten sin. Det var bakgrunnen for at det allerede i 2005 ble utlyst en arkitektkonkurranse for et nytt bygg. Snøhetta ble kåret til vinner.

- Prosjektet har vært igjennom flere faser der opprinnelige romprogrammet har blitt justert ned og tilpasset bevilgningen som ble gitt.  Det endelige bygget har blitt veldig kompakt og er svært godt tilrettelagt for skolens virksomhet, sier Astrid Renata Van Veen som er senior arkitekt og Snøhettas prosjektleder for det nye skolebygget.

Viktig for Bergen

Tomten til det nye bygget til Kunst‐ og designhøgskolen i Bergen (KHiB) ligger i bydelen Møllendal rett ved Store Lungegårdsvann. Bygget er midtpunktet i det store landskapsrommet dannet av fjellene Fløyen, Ulriken og Løvstakken. Nybygget vil med sin funksjon og arkitektur gi et særpreget bidrag til bydelen og være en generator i den pågående utviklingen av området:

- Skolen blir en institusjon som kommer til å prege denne bydelen. Nå ser det også ut til at Griegakademiet blir nabo til skolen, og da blir Møllendal et sentrum for design, kunst og kultur. Det er viktig for hele Bergen å ha en slik utdanning og vi har åpnet opp for å gi funksjonene den plassen det trenger i bybildet. 

Skal eldes med sjarm

Bygget blir på nesten 15 000 kvadratmeter og vil huse rundt 350 studenter som får god plass:

- Det som er spesielt med kunstutdanningen er at det krever mye volum, derfor har vi mange rom og verksteder med store takhøyder. Det største atelieret har for eksempel en takhøyde på 9,5 meter, mens takhøyden på det meste er 27 meter i den store prosjekthallen, sier hun. 

Bygget er laget for røff bruk siden det på mange måter har funksjoner som et industrilokale med blant annet sveiseverksted, metallverksted, gipsverksted og keramiske ovner. 

- Derfor er alle overflatene valgt ut slik at de skal tåle bruken, trenge minst mulig vedlikehold og eldes med sjarm. Fasadene er av saltvannsbestandig råaluminium, den skal ikke behandles, men vil over tid få patina av vær og vind, forteller arkitekten.

Grønn overvannshåndtering

For å håndtere overvannsproblematikken blir alt takvannet sugd ned i et vakumsug til en stor tank og deretter sluppet ut på Kunstalmenningen som er bygd opp nærmest som en svamp.

- Under selve almenningen er det et pukklag. Almenningen har også to store grøntarealer som utelukkende består av planter som liker å stå med beina i vann. Hele dette område vil sikre sakte avrenning og hindre lokale oversvømmelser, forklarer Van Veen.

Åpen for gjester

Det er lagt vekt på at skolen ikke bare skal være for studentene, men også være tilgjengelig for publikum, derfor vil både biblioteket og kaféen være åpen for alle, publikum er også velkommen til å besøke prosjekthallen.

- Skolen vil også få et helt unikt tilbud for skolens ansatte og elever siden de får tilgang til egne atelierer, hvor det er nesten ti meter under taket, som de kan benytte. Det er få andre kunst- og designhøgskoler i verden som kan tilby så gode fasiliteter som dette.

Bygget som er tuftet på stikkordene robust, fleksibelt og intuitivt, overtas neste år. Etter en periode på tre måneders prøvedrift vil den nye kunst- og designhøgskolen være klar til å ta imot studenter fra studiestart i 2017.