Fakta om fjernvarme i Oslo:

- I Oslo er det 60 mil med fjernvarmerør.

- I 2016 var det 883 boligblokker, 1 100 næringsbygg og 3 300 eneboliger og rekkehus som var tilknyttet fjernvarmeanlegget i Oslo.

- 150 000 mennesker er hver dag i en bygning som er tilknyttet fjernvarmenettet.

- 30 millioner liter vann sirkulerer kontinuerlig rundt i Oslo.

Av Truls Jemtland i Fortum Oslo Varme

Det nye selskapet Fortum Oslo Varme består av tidligere Klemetsrudanlegget og tidligere Hafslund Varme. Selskapet eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Selskapet sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og energigjenvinner avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere fornybar fjernvarme til store deler av Oslo.

– I all hovedsak er fjernvarmen vi leverer spillvarme fra energigjenvinningsanleggene selskapet eier på Klemetsrud og på Haraldrud her i Oslo. Men vi henter også ut varme fra byens kloakk. Det skjer ved hjelp av to store varmepumper på Skøyen.

– Det beste med fjernvarme er at den er fornybar og at vi bruker innbyggernes eget avfall til å produsere varmen som returneres til innbyggerne, sier Fredrik Dahl-Paulsen som er direktør for marked og salg i Fortum Oslo Varme.

Miljø- og klimamål

Oslos miljø- og klimamål innebærer at det skal bli lettere å velge klimasmarte løsninger og utnytte potensialet for grønn energi. Et viktig tiltak er å gjøre det enklere å knytte seg til fjernvarmenettet. Utbygging av fjernvarme i Oslo bidrar til å øke forsyningssikkerheten og frigjør elektrisitet som kan brukes til å redusere CO2-utslipp i for eksempel transportsektoren. Regjeringen har formelt vedtatt at det vil bli forbudt å bruke fossil oljefyring til oppvarming av boliger og yrkesbygg fra 2020. Eksisterende bygg kan søke tilskudd til overgangen fra fossil oppvarming til oppvarming med fornybare energikilder fra Klima- og energifondet i Oslo eller Enova. 

Mange fordeler

– Foruten å være miljøvennlig er det også veldig enkelt å være fjernvarmekunde. Det er ikke behov for et eget fyrrom i bygg hvor man benytter fjernvarme, kun et mindre teknisk rom for en kundesentral med en varmeveksler. Kundesentralen tar liten plass, krever lite vedlikehold, den er lukt- og lydfri, og ikke minst er leveringssikkerheten på fjernvarme høy. Leveringssikkerheten på fjernvarmen i Oslo de siste tolv månedene er på hele 99.90 prosent, forklarer Dahl-Paulsen.

Fjernvarme også til kjøling

– De siste årene har etterspørselen etter kjøling i moderne næringsbygg økt. Vi har vært med på å hente en velkjent kjøleteknologi fra Sverige. Ved at kunden setter inn et spesielt ventilasjonsanlegg som benytter fjernvarme til kjøling kan kunden få ventilasjonskjøling til lave sommerpriser på fjernvarme, og samfunnet får utnyttet spillvarme fra behandling av restavfall om sommeren som tidligere ble sluppet over tak.