– Universell utforming byr på store muligheter og er utvilsomt positivt men det er fortsatt noe klargjøring som må til for å tydeliggjøre kravene til universell utforming, sier Lasse Lyby, administrerende leder Østlandet, i TKS Heis.

I slike tilfeller kan det være nødvendig med noen som kan vise til etablert praksis, sier han.

– Forskriftene i dag gir rom for ulike tolkninger og lesninger. Har du på en annen side alliert deg med en god sparringspartner som har erfaring fra lignende problemstillinger vil prosessen med å finne frem til en god og hensiktsmessig løsning bli enklere.   

 

Kostnadseffektiv strategi

En slik strategi er ikke bare juridisk nødvendig når kravene til universell utforming skjerpes. Det kan også være en kostnadseffektiv strategi, sier Lyby.

– Noen ganger vil det for eksempel være tilstrekkelig med en løfteplattform, altså en forenklet og et rimeligere alternativ enn heis. I sånne tilfeller er det penger å spare på involvere en sparringpartner med erfaringsbasert kunnskap.

Universell utforming innebærer at produkter, bygg og uteområder for allmennheten skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig.

 

Stort spekter av løsninger

Håkon Undheim, kollega av Lyby, ser store muligheter i den forbindelse:
– Det som er flott er at det nå finnes flere heisløsninger som gjør at vi kan oppnå tilgjengelighet uten å bygge en dyr rampe som tar svært mye plass. Her kan vi tilby et stort spekter av heisløsninger, og ser derfor for oss en stor vekst i årene fremover.

Universell utforming skal øke muligheten for likeverdig samfunnsdeltakelse for alle. Visjonen er at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

– Dette gjelder ikke bare for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for eksempel familier med barn i barnevogn og eldre, presiserer Lyby.

 

Finnes forbedringspotensial

Universell utforming stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven. Lyby ser like vel potensialet til noe tydeligere formulering for å utnytte mulighetene enda bedre.

– Kravene strammes til og det er positivt men som ved så mye annet finnes det også her forbedringspotensialet. Et trygt råd er derfor alltid å snakke med en leverandør som besitter nødvendig erfaring slik at løsningen man kommer frem til er best i forhold til krav og regelverk samt prosjekt og bruker.  

 

Lover og regler

Hvilken løsning som er best egnet i forhold til de lover og regler som er satt for krav til heis eller løfteplattform i bygg bestemmes ut i fra etasjer og persontrafikk, og i tilfeller hvor man skal vurdere hvilken heisløsning man må ha er prosessen å forhøre seg med de som kan det.  

– Disse tilfellende har heldigvis vi erfaring med og kan veilede kunden om den løsningen som fungerer best i henhold til lovverket, avslutter Lyby.