Da oljebremsene ble satt på for fullt i 2014 ble det enda tyngre. Hele den offshorerelaterte delen av vår maritime klynge ble rammet. Men fortsatt jobber over 19.000 mennesker i regionen i maritim bransje. Over 1000 skip på alle verdens hav, styres fra Bergen. Hordalands verdensledende leverandørmiljøer innen olje og gass har på kort tid nedbemannet med flerfoldige tusen, men fortsatt er dette vår største og viktigste næring, og kommer til å være Norges viktigste inntektskilde i tiår fremover.  

Et kunnskapseventyr

Vi har opplevd storm og motvind tidligere. Selskapene kjemper i en beintøff, global konkurranse. Når mantraet er «vi må omstille oss», har vi her i vest knapt nok tid til å svare. Det har vårt næringsliv holdt på med lenge. På grunn av mangel på innovasjonskraft i Norge, har man ikke noen anelse om hva som befinner seg ute i Nordsjøen, både på havets overflate og på mange hundre meters dyp. Ei heller kan en ha satt sine ben på et moderne frakteskip, supplyskip eller fiskefartøy. De teknologiske bragdene og utviklingen vestlandsselskapene har stått for, er uten sidestykke i historien.

De som tror vi tilfeldigvis fant olje og gass, og deretter solgte den lett videre, kan aldri ha satt sine ben utenfor Ring 3. De som tror at alle våre rederier har overlevd generasjon etter generasjon uten å være innovativ og omstillingsdyktig, kan aldri ha ledet et selskap over tid. For oljeeventyret er også et kunnskapseventyr. I disse verdensledende miljøene og kunnskapsklyngene ligger kunnskapen til å utvikle ny fornybar energi og løse de miljøutfordringene vår sjømatnæring står overfor.   

Til tross for tøffe tider steg verdien av bergensregionens børsnoterte selskaper fra 36 milliarder i 2011 til 117 milliarder i 2016. Dette var hovedsakelig fordi flere av verdens største havbruksselskaper har plassert sine hovedkontorer i Bergen. Herfra styres også halvparten av verdens laks- og fôrproduksjon.

Fremtidsro i vest

Ved Bergens forskningsinstitusjoner jobber vel 1200 forskere med marin forskning fra klima til lakselus. Og som vår statsminister tidligere har uttalt; Laksen er Norges Ikea.
Verden trenger mer mat. Vi dyrker kun tre prosent av havet og vi planlegger for en formidabel vekst. Da vi må klare å løse miljøutfordringene vi har, både biologisk og teknologisk, og det haster. Bergen har ledertrøyen på, og tro og vilje til å klare det.

Om tidene fortsatt er svært tøffe, hersker det optimisme og fremtidstro her i vest. Kunnskapsbyen Bergen med vårt universitet og våre høyskoler rommer vel 40 000 studenter og ansatte.

Våre mediehus flytter neste år sammen i MediaCity Bergen for å skape Nord-Europas mest spennende medieklynge. Allerede før innflytting er dette godt jordsmonn for innovasjon og entreprenørskap. Knoppskytingen er for lengst i full blomst rundt TV2. Verdensledende, innovative selskaper som Vizrt, Vimond og Storm Geo opererer allerede over hele verden.

Kulturbyen Bergen blomstrer. Her viser vi i praksis at vi kan utvikle kultur som næring. Bergen og Vestlandet har Norges sterkeste opplevelses- og reiselivsnæring, og den vokser stadig.

Vi er sikre på at vårt mangfoldige næringsliv og våre verdensledende kompetanseklynger innenfor havnæringene i Bergensregionen og Vestlandet, også i fremtiden vil bidra betydelig til lys i husene og mat på bordet for hele nasjonen.