På Ranheim, fire kilometer øst for Trondheim sentrum finner vi Grilstadfjæra, et område som opprinnelig var vurdert regulert både til sjøflyplass, bolig, hotellvirksomhet, samt en liten marina med plass til 12 båter på 1970-tallet. Siden den gang har planene for området blitt forandret en rekke ganger, og det var først reguleringsplanen for 2009 som danner grunnlaget for den utbyggingen som skjer i området i dag. Grilstad Marina er et av Trondheims største utbyggingsprosjekter noensinne. Det mest oppsiktsvekkende er den umiddelbare nærheten til fjorden, hvor en betydelig del av utbyggingen skjer på en egen øy som etableres mellom kanalen og marinaen.  

- Tidligere ble området blant annet brukt til dumping av fyllmasser, etterhvert stein fra Grilstadtunellen, men lå så stort sett brakk i mange år før Strindheimtunellen skulle bygges. Alle steinmassene fra den to og en halv kilometer lange tunnelen ble brukt til å fylle ut det 500 mål store området som nå er under utvikling, sier Liv Malvik som er daglig leder i Grilstad Marina;utbyggingsselskapet som eier og står bak prosjektet.

Store tall

Hele området, som er regulert til en kombinasjon av kontor, handel, bolig og lettere industri, er på 500 mål inkludert både marinaen og den 60 mål store øya. Ferdig utbygd vil hele prosjektet bestå av 900 boenheter og cirka 100 000 kvadratmeter næringsarealer. Utbyggingen, som startet i 2010, har gått raskt. I dag er de cirka halvveis i prosjektet som er antatt å koste et sted mellom fem og seks milliarder kroner.

- Det har gått fort, og siden vi virkelig satte i gang å bygge i 2012 har vi stort sett kjørt to eller tre parallelle prosjekter hele tiden. Vi har også hatt et omfattende infrastrukturprosjekt hvor det alene er investert rundt 300 millioner kroner. Dette omfatter veier, broer, offentlige friområder og selve marinaen som er overlevert til Trondheim kommune og som driftes av Trondheim båtforening, forteller Malvik.

Godt mottatt

- Vi har fått gode tilbakemeldinger og folk syns at dette har blitt et veldig flott område. Spesielt får vi gode tilbakemeldinger på utomhusområdene, og det er hyggelig, for de har vi satset spesielt på og investert mange penger i. Både de offentlige områdene og de private.

- Tidligere var dette et ganske «rotete» område. Det var en utfylling der det ikke fantes noen ting og et sted der folk slapp hundene sine. I dag fremstår området som noe ganske annet, forklarer Malvik.

Den åtte kilometer lange Ladestien, som er en populær sti for gåturer og jogging, går også gjennom området. Det bidrar til  å gjøre området enda mer tilgjengelig som turmål. Langs stien og bryggerekkene er det skapt et levende miljø med sittegrupper, lekeplasser, utegriller og sandvolleyballbane. Store deler av uteområdene er allerede på plass. I takt med den videre utviklingen av stedet vil det komme til mye spennende, som sandstranden, stupetårnet og et spisested.

Mange inspirasjonskilder

- Eierne har hatt tanker om hvordan området skulle utvikles i minst 50 år. Så har ideene sakte, men sikkert utviklet seg  til slik det har blitt i dag. Prosjektet er både inspirert av store prosjekter som The Palm og The World i Dubai, men også fra Puerto Mogan på Gran Canaria, avslutter Malvik.

Hvis alt går som utbyggerne ønsker, og det ikke skjer store ting som påvirker markedene, vil all boligutbygging i Grilstadfjæra være ferdigstilt rundt 2023 og de resterende næringsarealene rundt 2025.