Du finner hallene deres over alt i hele verden – innen transport og logistikk, utenfor tunnelåpninger, i fiskeindustrien, i «oljå» og som fotballhaller. Faktisk er det stadig flere som bruker hallene deres som flyhangarer.

– Ja, fordi hallene kan bli omtrent så store som du ønsker, er de svært godt egnet som hangar, forklarer daglig leder Jan Arne Hansen og fortsetter; – Vi lager haller i 10 til 100 meters bredde. I lengderetningen kan du få dem så lang som du vil. Og alt bygges i henhold til plan og bygningsloven.

Isolerte haller på moten

Thermohaller – altså plasthaller som holder kulden ute og varmen inne - er i voldsom vekst. Og selskapet opplever at markedet i økende grad er opptatt av kvalitet.

– Vi i Rubb er opptatt av å levere produkter som ivaretar bruken av thermohaller på en god måte, og ønsker naturligvis ikke å gå på akkord med kvaliteten. Vi merker en stadig økende etterspørsel etter ubrennbar isolasjon. Her er samarbeidet med Glava utrolig viktig for oss. Isolasjonen fra Glava tilfredsstiller alle kravene til ubrennbarhet og isolasjonsevne, og Glava kan også levere isolasjonsruller spesialtilpasset vår produksjon, forklarer Hansen.

Rubbhall = et begrep for kvalitet

– En plasthall fra Rubb - også kalt en Rubbhall- har blitt et begrep for kvalitet i vår bransje, forklarer Hansen, som altså kan levere alt av flyttbare plasthaller, PVC-kledde bygninger og Thermohaller. Og i takt med stadig mer ekstremvær har det blitt innført nye og strengere forskrifter for alle typer bygg - også for en enkel plasthall. Rubbs plasthaller tilfredsstiller alle nye krav, i tillegg til å ha en unik duk som varer lenger enn noen andre. – Derfor har Rubb best livsløpsøkonomi, mener Hansen.

Skreddersøm til kresne kunder

–Rubb tilbyr kundetilpassede løsninger til næringslivet som passer et mangfoldig og stadig skiftende produksjons-, lagrings- og logistikkbehov hos kundene.

– Våre lagerbygg er den ideelle løsningen for å hjelpe bedrifter til å tilpasse seg sine ekspansjonsplaner eller møte skiftende logistikkbehov, sier Hansen.

Bra arbeidsmiljø og perfekt til bulk

– Rubbs innovative PVC-kledte bygninger tilbyr markedet velprøvde løsninger for et bredt spekter av krav til varelager. Store frie takspenn og høyt gjennomskinnelig tak gir et lyst og effektivt arbeidsmiljø, noe som

er viktig for våre kunder, sier Hansen og legger til at Rubb også tilbyr industrielle lagringshaller for bulk som enkelt kan konverteres, tilpasses eller flyttes til lagring av andre produkter, og som gir en langt mer fleksibel lagerløsning for våre kunder innen transport og logistikk, forklarer Hansen.

Designet for transportbransjen

– Rubbs lagerhaller er lett tilpasset designbehov for å imøtekomme transportører og deres behov for effektive lastemetoder. Sideveggene kan også endres til å motstå sidebelastninger. I tillegg til fordelene av lavere kostnader og hurtig montering, er bulkhaller fra Rubb fleksible nok til å bli bygget på grunn som er utsatt for varierende setninger og har langt lavere vedlikeholdskostnader enn tradisjonelle bulk-lagringsanlegg, forklarer Hansen.

Vi har satt standarden i vår bransje

– Vi har satt standarden for pålitelig design, kvalitet på alle nivåer innen levering, montering og service. Rubb-konstruksjoner tilbyr høy kvalitet på vår standarddokumentasjon, service, ettersalg og vi kan love et høyt engasjement til kunden i mange år inn i fremtiden, avslutter Hansen.