- Dette er et langsiktig utviklingsprosjekt som kommer til å styrke de aktivitetene som allerede er på Flesland. Ambisjonen er å skape en moderne næringspark av internasjonalt format – et knutepunkt for lokalt og regionalt næringsliv, og en næringslivsmotor for hele Vestlandet. Siden flyplassen er i gangavstand vil vi helt sikkert tiltrekke oss bedrifter som har utstrakt reisevirksomhet, sier Tore Bjørke som er daglig leder i Bergen lufthavn utvikling.

Gode kommunikasjoner

Flesland er Vestlandets viktigste trafikknutepunkt med et godt utbygd transportnett med både internasjonale og nasjonale flyruter, men også det lokale transportnettet er bra. 

- Allerede i dag er det gode kommunikasjoner til Flesland, og enda bedre blir det når Bybanen blir ferdig og får holdeplass her i slutten av april neste år. Vi skal heller ikke glemme å nevne sykkelveinettet, for der har kommunen virkelig lagt godt til rette for de syklende, og det er også viktig og positivt for de som skal arbeide her ute, sier Bård Løvaas som er markedssjef i Bergen lufthavn utvikling.

Hotellet markerer starten på prosjektet

Fase 1 i prosjektet utgjør totalt 35 000 kvadratmeter og består av tre kontorbygg og hotellet som åpner i slutten av februar. Hotellet, som skal driftes av Choicekjeden, har fått navnet Comfort Hotel Bergen Airport. Det får 304 rom og fasiliteter som restaurant, lobbybar og møterom. Hotellet er designet for å imøtekomme behovet til den moderne reisende som enten er på forretningsreise eller på reise i privat regi.

- Hotellet markerer starten på utviklingen av Bergen Business Park og mange av de tilbudene og fasilitetene som hotellet tilbyr vil også kontorleietakerne kunne benytte seg av. Vi må hele tiden være fleksible for å møte morgendagens leietakere og kommer også til å supplere med de funksjonene som en næringspark behøver, som for eksempel spisesteder og gode møtepunkter som bedriftene kan benytte. På Flesland er det veldig god dekning på store konferansesentre og derfor har vi heller valgt å bygge flere mindre møterom enn å bygge store kongressaler på hotellet, forteller Bjørke.   

Fokus på miljø og bærekraft

Allerede i reguleringsplanen ble det nedfelt at alle byggene i Bergen Business Park skal være klassifisert i henhold til BREEAM-standarden og minimum være på Very Good-nivå. Hele businessparken planlegges og utvikles i henhold til prosessverktøyet BREEAM COMMUNITIES. Det er en vurderingsmetode som benyttes for å forbedre, måle og sertifisere den sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraften i store utviklingsplaner.

- Volumet og måten å bygge på gjør at vi får en veldig tett og urban bebyggelse i motsetning til mange andre næringsområder der bebyggelsen ligger mer spredt. Da blir det også enklere for de ulike bedriftene å samarbeide og dra nytte av hverandre, sier Løvaas.

- Vi skal være et fleksibelt vertskap for leietakerne våre, og sørge for å bidra til at de vinner kampen om de gode hodene og da må vi være fremtidsrettet og legge godt til rette for dem, sier Bjørke til slutt.