Dagens flyplassterminal, som sto ferdig i 1988, er dimensjonert for 2,8 millioner reisende i året, men betjener i dag mer enn 6 millioner.

- Det er en rekke systemer som ikke er dimensjonert for den trafikken som denne terminalen har, noe som gjør at det kan være utfordrende å være passasjer på flyplassen i dag. De mest krevende begrensningene er bagasjeanlegget, sikkerhetskontrollen og kapasiteten på utlandsterminalen, spesielt i helgene når trafikken der er aller størst, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup på Bergen lufthavn Flesland.

Sprengt vekk

- Dagens terminal lar seg ikke utvide mens vi har drift der, så for å ikke måtte stenge flytrafikken i lang tid, var eneste løsning å bygge en helt ny terminal mens vi hadde full drift i den gamle. Fjellet som var på sørsiden av den eksisterende terminalbygningen ble sprengt vekk. Massene fra sprengningen ble brukt til å fylle opp et lite tjern som har blitt til mer flyside. Når den nye terminalen blir ferdig skal vi flytte alle de sentrale funksjonene vi har i det gamle terminalbygget over i det nye, som har fått navnet Terminal 3, fortsetter han.

Kapasiteten på den nye terminalen vil bli betydelig bedre. Som et eksempel vil det nye bagasjesystemet kunne håndtere 2 500 kofferter i timen, mens dagens bagasjesystem bare har kapasitet til å håndtere cirka 1 000. Når den nye Terminal 3 åpner skal den gamle terminalen bygges om og på sikt stort sett bare betjene utenlandstrafikken.

Viktig for utviklingen

Luftfart er viktig for utvikling av næringslivet og i Bergen er det gjort flere undersøkelser om hvilken betydning flyplassen har:

- Lufthavnen er en av de største arbeidsplassene i regionen. I undersøkelsene fra Møreforsk og Bergens Næringsråd sier 86 prosent av bedriftene at Bergen Lufthavn er helt avgjørende for deres lønnsomhet og utvikling. For disse bedriftene er flyplassen viktigere enn både vei og bane, for de har behov for å komme seg raskt ut i verden. Det er også viktig at turistene som besøker Norge kan reise effektivt hit når de kommer for å oppleve fjordene våre, så den nye terminalen har en stor samfunnsmessig betydning for hele regionen vår, tilføyer flyplassjefen til slutt.