Ensjø ligger sentralt til i Oslo. Det er for eksempel like langt fra Ensjø Torg til Barcode som det er fra Barcode til Slottet. Museene og svømmehallen på Tøyen er i gangavstand, det samme er Valle Hovin, idylliske Kampen og Vålerenga med sine hyggelige kafeer og gallerier.

- Det er kort vei til det meste. Fra T-banestasjonen på Ensjø går det fire T-banelinjer og derfor er det både raskt og enkelt å reise over hele byen herfra. Til Jernbanetorget bruker du bare seks minutter med banen. Vil du ut på tur i Østmarka er også det bare en rask T-banetur unna, og skal du ut i verden er Helsfyr rett i nærheten. Helsfyr er et stort kollektivknutepunkt med flybuss til Gardermoen hvert tjuende minutt, men også regionbusser til Romerike og Nittedal, sier Helge Hogstad som er styremedlem i foreningen Ensjøbyen.

Populariteten øker

Ensjø opplever en tiltrekningskraft som bare øker etterhvert som boliger bygges ut, næring etableres og området stadig blir utviklet med grønne lunger, lekeplasser, kafeer og butikker. En av årsakene er trolig kombinasjonen og balansen de har funnet mellom bolig og næring.

- Du vil finne både arbeidsplasser, butikker og ulike andre servicetilbud i hele Ensjøområdet, noe som bidrar til å skape liv her hele døgnet, men kombinasjonen mellom bolig og næring er også med på å redusere transportbehovet for de som både bor og jobber i bydelen. Dette er også med på å øke attraktiviteten i området, noe vi så da det ble lagt ut cirka 100 leiligheter på Ensjø Torg i starten av august. Etter tre uker var mer enn 70 av dem allerede solgt, forteller Hogstad.

 

Helge Hogstad, styremedlem i foreningen Ensjøbyen. Foto: Nadia Frantsen

 

Samarbeid om infrastruktur

Utbyggere og Oslo kommune har samarbeidet om å utvikle en infrastruktur som skal bidra til å gjøre området til et hyggelig sted å være. Et eksempel er grøntdraget som strekker seg helt fra Valle Hovin og ned til Ensjø. Det blir også etablert flere parker i området. Hovinbekken, som lenge gikk i rør, åpnes og skal igjen renne gjennom store deler av Ensjø for så å ende opp i et vannspeil på Ensjø Torg. Barnehager bygges i takt med utviklingen, og behov for skoler og idrettsanlegg vurderes forløpende.

- Alle disse tingene har en veldig stor betydning for opplevelsen av stedet og er med på å løfte området betydelig.

En bydel med godt miljø

For å skape gode miljø- og bokvaliteter i de nye utbyggingsprosjektene på Ensjø, utviklet Oslo kommune et kvalitetsprogram i samarbeid med utbyggerne. Programmet angir målsetninger og retningslinjer innen områder som energi, universell utforming, bruk av miljøvennlig materialvalg og felles uterom.

- Det er foretatt en rekke tiltak som er gunstig for miljøet under planleggingen av Ensjøbyen. Et godt kollektivtilbud reduserer for eksempel behovet for at beboerne trenger egen bil, i tillegg er det etablert miljøgater som er svært godt tilrettelagt for både syklende og gående. Moderne bygg er jo dessuten mye mer energieffektive enn gamle, så utbyggingen på Ensjø er også et miljøprosjekt, avslutter Hogstad.