Når området, som ligger rett ved Danmarksplass, er ferdig utviklet skal det i følge planen være rundt 70 000 kvadratmeter kontorer her. 20 000 av dem er rehabiliterte lokaler i eksisterende bygninger, mens cirka 50 000 kvadratmeter blir nybygg.

- Til nå har vi bygd tre nye bygg som sto ferdig i henholdsvis 2012, 2013 og i 2015. Nylig ferdigstilte vi garasjeanlegget for vårt fjerde byggetrinn. Her søker vi for tiden etter leietakere og vil reise resten av det 10 000 kvadratmeter store bygget når vi har leietakere på plass, sier Ingse Galtung Døsvig som er eiendomssjef i Bara Eiendom AS.

I Bergens trafikale hjerte

Et av de største fortrinnene med Kronstadparken er den sentrale plasseringen midt i byens trafikale hjerte og med nærhet til alle bydelene i Bergen. Det er kort vei til sentrum, parkeringsdekningen er god og både bybane og buss har stoppesteder i umiddelbar nærhet.

- Området får urbane kvaliteter med en kombinasjon av både bolig og næring som ligger tett på hverandre. Vi kommer til å etablere nye gateløp og tenker helhetlig når det kommer til servicetilbudene. Allerede er det dagligvarebutikk, frisør og et spisested her, og vi er veldig opptatt av at det skal være utadrettet virksomhet i alle førsteetasjene for å skape et område der det er liv også etter kontortid. På mange måter er vi i ferd med å skape en ny bydel med gater, torg, fine uteområder og møteplasser. Når vi utvikler Kronstadparken er vi like opptatt av livet mellom bygningene som det som skjer inni dem, forklarer eiendomssjefen.

Et spennende nærområde

På Danmarks plass og i nærområdet er det blant annet tannlegekontorer, apotek, treningssenter,  lege og kiropraktor, post og blomsterbutikk. Mingel Gastrobar som allerede er etablert i Kronstadparken frister med smaksrike småretter i tapasformat til gode priser og høy kvalitet. Men det er også flere andre spennende bevertningssteder rett i nærheten som for eksempel Bien Bar og Prego.

I fronten av Kronstadparken er det etablert en stor ladestasjon for el-biler og i Fabrikkgaten finnes det bensinstasjon.

Skape et mangfold

Mens mange eiendomsutviklere ønsker å samle bedrifter som arbeider i noen lunde samme bransjer, tenker Bara Eiendom annerledes:

- Vi skal skape et mangfoldig businesscluster med bedrifter fra ulike bransjer som kan dra nytte av og samarbeide med hverandre. Det handler om synergieffekter og om å få folk til å treffes. Målet er å skape et optimalt «nabolag» for nettverksbygging og samhandling. Et inspirerende miljø med gode møteplasser, både inne og ute. Området vil få flere felles fasiliteter som leietakerne kan benytte på tvers av byggene, der i blant et business senter med konferanserom i ulike størrelser. Kronstadparken vil være den optimale kontoradressen, et sted man nødig vil flytte fra, sier Galtung Døsvig.

Reguleringsarbeidet av det 41 mål store området startet i 1998. I dag består næringsdelen av 9 bygg og når det er ferdig utviklet vil det være 14 kontorbygg her.

- Akkurat når hele Kronstadparken er ferdig utviklet vet vi ikke, for det kommer an på flere faktorer. Blant annet er eiendomsmarkedet konjunkturavhengig og derfor vil utviklingen i utleiemarkedet også ha betydning for utviklingstakten. For øvrig ser vi at interessen for Kronstadparken bare øker og øker, og vi har derfor stor tro på at vi skal lykkes med en kontinuerlig fremdrift, avslutter Ingse Galtung Døsvig.