– Vi ser et stort potensial i Porsgrunn. Vi ønsket ikke bare å ta over et kjøpesenter, men å være en bidragsyter til byutvikling. For at Down Town skal bli en suksess, må våre løsninger være en funksjon av senterets omgivelser, innleder Cato Dehli Lauritzen, Development Director i Citycon.

Lauritzen forteller at det for Citycon var avgjørende å kartlegge situasjonen i Porsgrunn.

– Vi må først forstå hvor og hvordan folk beveger seg i byen. Vi forsto raskt at sentrum er belastet med stor gjennomfartstrafikk, av en fylkesvei som deler byen i to, rett utenfor vår egen hovedinngang. Å finne alternative løsninger på trafikkavviklingen var første skrittet på veien fra trafikkrom til byrom. Han forteller at optimal tilgjengelighet i og rundt deres handelspunkt er helt avgjørende for å kunne fremstå som attraktive for både kunder og leietakere.

– Vi ønsket å knytte kjøpesenteret sammen med sentrumskjernen og lanserte derfor ideen om et ”shared space”. Et organiserings prinsipp som likestiller gående, syklende og bilister, for å muliggjøre en bedre sameksistens i bybildet. Plassen må også være tilrettelagt for et godt kollektivtilbud, som sammen med god parkeringskapasitet bidrar til bytrafikk til fordel for gjennomfartstrafikk.

Et tilpasset sentrum

Lauritzen forteller at det er viktig å nyttiggjøre seg av egenskapene som allerede eksisterer i byen og fremheve disse.

– Byprosjekter utfordrer oss positivt. Blant annet må vi forholde oss til at vi har naboskap på alle kanter, som krever ulik tilnærming. Alle fasader er like viktig, og det finnes sjeldent kun én hovedinngang. I utviklingen av Down Town prosjektet var vi veldig bevisst på dette, siden omgivelsene til senteret har flere tydelige kvaliteter. Vi definerte den ene siden som bysiden; den skal være urbant tilrettelagt, og resonere med livet i byen. En kommersiell eksponering, som understreket vår posisjon som handelspunkt. Det skal være enkelt å komme frem med bil og parkere, samt reise hjem uten å måtte planlegge for mye. Vi ønsker å bygge ned så mange barrierer som mulig, fortsetter han.

– Ved elven ønsker vi å skape et roligere aktivitetsnivå. Her ligger det et sjøfartsmuseum og bymuseum fra før, og området skal gi mulighet for avbrekk med uteservering, tilbud for barn og grøntarealer. Vi vil skape en by som utfyller seg selv. Lauritzen påpeker at det er innbyggerne selv som skaper bylivet.

– Å tenke stort betyr ikke nødvendigvis å bygge så store torg eller parker som mulig, men heller å gjøre plassene så tilgjengelige som mulig for flest mulig mennesker.
Det er viktig å lage disse plassene i riktig skala med et innhold, slik at vi skaper aktive byrom og ikke øde tomrom.

En livsløpsarena med mer enn handel

For Citycon er det viktig å tilby en helhetlig opplevelse for innbyggerne.

– Vi forstår at det moderne mennesket ønsker mer enn bare handel der de oppholder seg. Vi ønsker derfor å tilby et spekter av tilbud og tjenester på samme sted, hvor handel, fritidsaktiviteter, helse, servering og kanskje arbeidsplasser eksisterer om hverandre. Konkurransen handler ikke lenger bare om folks disponible inntekt, men også om deres disponible tid. Folk skal kunne planlegge sine gjøremål så enkelt og effektivt som mulig. En tur til Down Town skal gi våre besøkende et komplett tilbud gjennom hele uken, avslutter Lauritzen