- Lilleby er et gammelt industriområde litt øst for Trondheim sentrum. På tomta var det tungindustri som smelteverk og mekanisk verksted. Området er nå i ferd med å transformeres til et attraktivt boligområde. Veidekke, som er utbygger, regner med å omsette for rundt seks milliarder kroner i dette prosjektet, og med slike tall er dette det største enkeltprosjektet i Veidekkes historie, forteller Jan Anders Syltern som er avdelingsleder i Veidekke Eiendom.

På den 100 mål store tomta er det avsatt hele 38 mål til grøntarealer, parker og friområder. På de resterende arealene skal det utvikles rundt 1 200 boliger fordelt på cirka 20 bygninger. Bebyggelsen vil bestå både av leiligheter og rekkehus.

Bygger i massivtre

- Siden Veidekke har kompetanse på å bygge i massivtre, både for Studentsamskipnaden her i Trondheim, men også for andre, satte vi oss som mål å utvikle boliger i massivtre i noen av byggene på Lilleby, fortsetter Syltern.

Han forklarer at Lilleby skal fremstå som en grønn bydel når den er ferdig. Det betyr at bydelen skal fylles med mer enn bare parker og grønne lunger, men at de også ønsker å ha et aktivt miljøperspektiv. I dette miljøperspektivet passer det godt inn å bygge i massivtre:

- I dag bruker man gjerne CO2 som måleparameter når man snakker om klima. Det er fortsatt litt å hente på å forbedre de tradisjonelle byggeprosjektene når det kommer til litt bedre vinduer eller litt bedre isolasjonsverdier i veggene, men det monner ikke. Å bytte ut betongen i bærekonstruksjonen med massivtre derimot, det monner! 

- Hittil har problemet vært at det ble dyrere å bygge i massivtre enn i betong. Siden vi ikke har hatt mulighet til å ta høyere priser, har det ikke vært mulig å gjøre bruken av massivtre kommersielt lønnsom tidligere. Med den kompetansen vi har tilegnet oss fra de massivtreprosjektene vi har hatt, har vi nå klart å løse disse utfordringene, og nå klarer vi å bygge i massivtre til samme kostnad som med betong, sier Syltern.

 

Jan Anders Syltern

SIKTER HØYT: - Vi satte oss som mål å utvikle boliger i massivtre i noen av byggene på Lilleby, forteller Jan Anders Syltern, avdelingsleder i Veidekke Eiendom. Foto: Veidekke Eiendom


 

Vanskelige forhold

Veidekke starter med én boligblokk i massivtre til å begynne med. Siden det er dårlige grunnforhold med leire er det en fordel å bygge i massivtre der denne boligblokka skal stå. Massivtrekonstruksjonen er mye lettere enn betong, og derfor kreves det også en lettere fundamenteringskonstruksjon.

- Vi ser med veldig stor interesse på bruken av massivtre, og derfor arbeider vi med å heve vår egen kompetanse på dette området for å få byggekostnadene på denne typen prosjekter ytterligere ned. Når vi regulerer det neste feltet legger vi til rette for å bygge flere boligblokker i massivtre, og det kan nok til slutt bli fem eller seks blokker som er bygd på denne måten når hele prosjektet er ferdig, forklarer han.

- Dette kan være fremtidens måte å bygge hus på. Elementene tegnes i 3D og fremstilles ved hjelp av digitale verktøy og maskiner. Det gjør at elementene som leveres er helt eksakte. Elementene kommer ferdige med alle utsparinger og hull. De løftes på plass og monteres sammen, noe som gjør at vi bygger mye mer effektivt.

Ferdig utviklet i 2025

Veidekkes virksomhet på Lilleby startet med kjøp av en mindre del av eiendommen i 2007, men etter hvert kjøpte de alle de 100 målene som utgjør dagens Lilleby. Den første detaljplanen var klar i 2014, mens første byggestart var i 2015.

- De første beboerne flyttet inn i rekkehusene sine før jul, og de første leilighetene blir innflyttingsklare i mars. Deretter regner vi med at prosjektene går fortløpende og at vi kommer til å ferdigstille kanskje 100 til 200 leiligheter i året til hele området er ferdig utviklet rundt 2025.

- Vi hadde salgsstart på massivtrehuset den 1. februar, og solgte godt. Derfor regner vi med at det blir byggestart på det prosjektet før sommeren. Det ser vi frem til, avslutter Syltern.