I Fitjar kommune legges kart og planer over planlagt utvikling ut på nettet slik at alle innbyggerne enkelt kan se, vurdere, kommentere og delta i i planleggingsprosessen.

Ordfører Wenche Tislevoll forteller at dette har fungert veldig bra.

Kommuneplanprosessen

- For fire år siden startet vi kommuneplanprosessen, og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på å ha den tilgjengelig på nett. Det gjorde det veldig mye enklere for folk å finne sitt område, mye lettere enn om man skulle finne frem i et kartverk.

- Forslagene ble publisert i et nettbasert kartverkøy, og ble oppdatert med kommentarer og uttalelser fra både innbyggere, og fra politikere og planleggere underveis.Alt ble lagt ut: Hva som ble vurdert og tatt inn, hva som ble avslått og begrunnelsen for dette. Alle som ønsket det, kunne nå følge med på hele prosessen, sier hun.

Mer interaktivt

Kommunen skal snart i gang med en trafikksikringsplan, og nå vil det bli enda enklere for folk å delta.

– Trafikksikringsplanen omfatter alle veiene i kommunen, sier ordføreren.

– Den vil inneholde grunnlagsinformasjon, problemanalyse, forslag til tiltak og prioritering av disse. Dette er også en prosess innbyggerne kan være med på, og denne gangen blir det enda enklere. Nå blir det mer interaktivt, for nå kan de gå rett inn på kartene, hente relevant informasjon og komme med innspill.

Tislevoll mener det er viktig at innbyggerne blir involvert i planleggingen av sin egen kommune.

– Det å åpne opp sånne prosesser som dette, er å være fremtidsrettet. Det er viktig at vi som kommune er med på å legge til rette for at innbyggerne kan delta i den offentlige forvaltningen og kommuneplanleggingen. Det at innbyggerne blir hørt er med på å fremme den demokratiske prosessen, og det er viktig, avslutter Tislevoll.

 

Tips

 • Planene ut på nett
  Fitjar kommune ble anbefalt å legge planleggingsprosessen ut på nett av flere grunner. En planleggingsprosess gjennomført på nett gjør det ikke bare enklere for innbyggerne å delta – det letter også arbeidet for de som jobber med planprosjektet.
 • Tilgjengelighet
  Planforslag ble vesentlig lettere tilgjengelig også for administrasjonen, politikerne og planleggerne. Alle forslag er tilgjengelig for alle til enhver tid, og alle endringer blir oppdatert etter endt høringsperiode.Det blir også lettere for de involverte å komme med tilbakemeldinger underveis på grunnlag av innsynsløsningene i kartet.
 • Mindre papir
  Planer og kart på nett reduserer papirbruken betraktelig.
 • Aktiv bruk
  Kartapplikasjonen ble brukt aktivt i alle møter mellom de involverte. Vesentlig for kommunen var at alle fikk lesebrett som de brukte aktivt gjennom hele prosessen. Ifølge ordfører Wenche Tislevoll var dette helt avgjørende for at de involverte skulle delt