- Reguleringsplanen for området ble vedtatt i sommer og er inndelt i fire utbyggingsfelt. På tre av feltene skal det bli kontorbygg og på det fjerde et hotell. Byggingen av hotellet pågår og når det åpner i 2019 får det 249 rom og blir et konferansehotell i Choicekjeden under merkevarenavnet Quality, sier Sven Kruse-Jensen som er prosjektsjef i Bane NOR Eiendom.

Utvikler knutepunkter

Det er Bane NOR Eiendom som eier og skal utvikle den 47 000 kvadratmeter store eiendommen med hotell og kontorbygg.

- For oss gjelder det å utnytte beliggenheten i nærheten av stasjonen i Drammen best mulig. Ved å etablere flest mulig arbeidsplasser i dette området, skaper vi arbeidsplasser som det er mulig å reise til på en enkel måte med kollektivtransport, og da særlig toget, forteller Kruse-Jensen.

Sentral plassering

Drammen har hatt en fantastisk utvikling de siste årene og fremstår i dag som en moderne norsk by med mange fine kvaliteter som innbyggerne vet å sette pris på. Reisetiden til Nationaltheatret er cirka 30 minutter, Flytoget til Gardermoen tar en time. Kommer du sørfra tar togturen fra Larvik litt over en time, og fra Tønsberg bare 40 minutter.

- Plasseringen gjør at det helt sikkert vil bli mange attraktive arbeidsplasser her. Vi planlegger byggestart for det første kontorbygget på cirka 13 000 kvadratmeter i løpet av våren 2018. Kontorbygget blir liggende rett ved siden av hotellet og vi regner med at det vil bli en del synergieffekter mellom de to byggene når de står klare, sier Kruse-Jensen.

Et moderne bygg

- Når det nye kontorbygget står ferdig regner vi med at det vil huse rundt 600 nye arbeidsplasser. Kontorbygget kommer til å bli veldig fleksibelt og godt egnet for flere leietakere.

Det planlegges en rekke felles fasiliteter som resepsjon, møtesenter, treningsrom, sykkelparkering og garderober. På gateplan blir det kantine for ansatte kombinert med café for publikum, og på toppen en takterrasse med sol og utsikt til elven. Kontorbygget vil tilfredsstille passivhusstandarden og klassifiseres i henhold til BREEAM-NOR, forteller Kruse-Jensen. 

En stor eiendomsaktør

Eiendomsporteføljen som Bane NOR Eiendom skal forvalte, har en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. Selskapet har 200 ansatte som forvalter og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen til eiendomsselskapet omfatter totalt 2 500 bygg og 3 300 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør cirka 1,2 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom het tidligere ROM Eiendom, men skiftet navn i mai. Da ble selskapet en del av statsforetaket Bane NOR som et ledd i gjennomføringen av Jernbanereformen. Bane NOR Eiendom understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling gjennom bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, og er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

- Vår ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal vi få til ved å bygge boliger og arbeidsplasser på og ved knutepunktene. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker, og tilby parkering for både sykler og biler, avslutter Kruse-Jensen.