Et av byens beste kollektivtilbud, god kontorstandard til konkurransedyktig pris og milliardinvesteringer i eiendom. Dette har gjort at Bryn-Helsfyr har 575 000 kvadratmeter kontorarealer med anslagsvis 15 000 arbeidsplasser i 3000 virksomheter.

Området er omkranset av grønne boligområder, og Fyrstikktorget, Scandic Helsfyr, Bryn Senter og en rekke andre servicefunksjoner byr på de fleste typer fasiliteter. Men det har foreløpig vært begrenset med liv og publikumsrettet aktivitet på gateplan og utenfor arbeidstid.

Dette er i ferd med å endre seg. De store visjonene og planene for Hovinbyen vil på sikt bety at Bryn-Helsfyr innlemmes i den tette, levende byen. I mellomtiden gir en rekke store utviklingsprosjekter området nye boliger og sosiale møteplasser – og mer liv på gateplan.

- Mange kraftige løft

- Det har kommet nye kafeer og andre etterspurte servicefunksjoner her i det siste, men dette er bare en forsmak. Nå får området et kraftig løft og blir en mer levende og publikumsvennlig del av byen, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, et samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i området.

- Ikke bare blir Bryn-Helsfyr en sentrumsnær, viktig del av Hovinbyen – Oslos største utviklingsområde. Det er også en rekke nye prosjekter i gang nå som vil bety mye positivt på kort sikt, fortsetter, Lundquist.

Han sikter til at en rekke aktører arbeider med nye utviklingsplaner på Bryn-Helsfyr – alle med høye ambisjoner for miljø og urbane kvaliteter.

Noen prosjekter under bygging og planlegging på Bryn-Helsfyr:

Ny minibydel ved Valle Hovin
Ved Valle Hovin ses konturene av et helt nytt og levende område. Her kommer Vålerengas nye stadionanlegg med ny videregående skole, nye Selvaag-boliger for ca 800 beboere og NCC PDs nye næringsbygg med inntil 60 000 kvm kontorarealer, butikker og andre publikumsrettede tilbud.

Nytt hovedkontorprosjekt i Grenseveien 80-82
Detaljreguleringen for Grenseveien 80-82 ble vedtatt i mai 2016 og BundeEiendom ferdigstiller nå skisseprosjektet. Totalt utbyggingspotensial er cirka 20 350 kvadratmeter BRA.

BundeEiendom ser prosjektet delt i tre faser. Første fase er et nybygg i Grenseveien 80 på totalt cirka 7 760 kvadratmeter BRA fordelt over sju etasjer pluss kjeller. I fase 2 vurderes en sammenkobling mellom Grenseveien 80 og 82, eksempelvis med felles resepsjons-, kantine- og møteromsområde. Det kan da skapes to hovedkontorbygg med fellestjenester. I fase 3 kan det legges opp til full utnyttelse av utbyggingspotensialet.

Eiendommen vil få en markant, fremtidsrettet og bærekraftig arkitektur, et utvidet servicetilbud og en tydelig identitet som forsterker merkevaren Helsfyr.

«Nye» Strømsveien 96 åpner på gateplan
Entra totalrehabiliterer Strømsveien 96 ved Helsfyr T-banestasjon. Prosjektet ferdigstilles ved årsskiftet 2016-17, med nybyggstandard og miljøkvaliteter som energiklasse B og BREEAM Very Good-sertifisering. Totalarealet blir cirka 18 000 kvadratmeter, hvorav cirka 12 500 kontorer. Statens legemiddelverk leier 6 500 kvadratmeter for 15 år og flytter inn i desember.

Nye Strømsveien vil 96 får et åpent uteareal som bidrar til nytt liv i gaten, og arealene i første etasje vil huse en kafe og annen utadrettet virksomhet.

Nytt boligprosjekt på Helsfyr
Scandinavian Development utvikler boligprosjektet Grenselunden rett ved Fyrstikkalleen skole og Fyrstikktorget. Fase 1 av gjelder Grenseveien 97, og består av 149 nye leiligheter fordelt på tre bygningskropper over seks-syv etasjer. Prosjektet inkluderer felles takhager, et nytt kvartalstorg og grønt parkanlegg.

Fase 2 gjelder naboeiendommen, Fyrstikkalleen 17 – som trolig vil romme ytterligere 40-50 boliger. Hvis alt går etter planen kan hele Grenselunden stå ferdig i august 2018.

Ny, stor skole på Brynseng
Undervisningsbygg bygger nå Brynseng skole for cirka 840 elever fra første til syvende trinn og flerbrukshall. Bygget skal bli Norges mest energieffektive skolebygg og stå ferdig til skolestart i august 2017. Skolen planlegges som en pilot på nesten nullenergibygg (nNEB) og bygges etter passivhusstandarden.

Transformasjon av Grenseveien 90
Skanska Commercial Development Norway AS arbeider med ambisiøse utviklingsplaner for Grenseveien 90 på Helsfyr. Selskapet vil utvikle et nytt, attraktivt kontorbygg med høye miljøambisjoner som bidrar til den positive utviklingen og urbaniseringen av området. Det planlegges blant annet åpne, utadrettede arealer for eksempelvis serveringsteder og småbutikker på gatenivå.

Nytt kontorprosjekt i Østensjøveien 16
Ferd Eiendom utvikler et nytt kontorprosjekt i Østensjøveien 16 på inntil 10 500 kvadratmeter. SJ arkitekter, selskapets samarbeidspartner på regulering og utvikling av prosjektet, vil skape et lett uttrykk med lyse fasader som vil gi Østensjøveien en visuelt løft. Med ny, spennende arkitektur, miljøvennlige løsninger og moderne arbeidsplasser blir Østensjøveien 16 et bidrag til moderniseringen i området.

Nytt miljøbygg for Kripos
Pecunia bygger et nytt kontorbygg i Nils Hansens vei 25 på Bryn. Prosjektets fire byggetrinn er totalt på nær 20 000 kvadratmeter, hvorav første byggetrinn er på 8 200 kvadratmeter. Pecunia har høye miljøambisjoner for bygget og sikter mot klasse Breeam Excellent.

Vil bygge 32 000 kvadratmeter i Fyrstikkalleen 1
Oslo Areal arbeider med prosjektplaner for det som kan bli tre kontorbygg på syv, åtte og ti etasjer, sammenbundet av et transparent bygg i - i Fyrstikkalleen 1. Selskapet har kommet frem til et omforent planforslag med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om omregulering av eiendommen til blant annet forretning, undervisning, kontor og bevertning. Foreslått bebyggelse er på 32 000 kvadratmeter.

Planforslaget er ifølge Oslo Areal i tråd med politikernes ønsker om urban knutepunktfortetning, samtidig som forholdene for syklende og gående forbedres.