Hans-Petter Lien, Saja Eiendom AS

1. Hva gjør at Bryn-Helsfyr egner seg så godt som område?

Offentlig kommunikasjon gjør at Bryn-Helsfyr egner seg så godt som område. 4 av 5 av T-banens linjer går til Bryn, samt NSB lokaltog og er i antall metere nærmere Jernbanetorget enn Majorstuen. I tillegg krysset med Ring 3 (E18) og E6 mellom Bryn og Helsfyr. Det gjør Bryn-Helsfyr til et av byens og Norges viktigste kommunikasjonsknutepunkt.  Kun 3 steder i Norge er det både togstasjon og T-bane. Bryn er utpekt av Oslos politikere til å bli Byport Øst, og vil få enda viktigere rolle som kommunikasjonsknutepunkt for offentlig transport.  Mange i Oslo må etter hvert slutte å bruke privatbil til jobb, og vi blir alle avhengig av offentlig kommunikasjon. Vi vil telle minutter vi må gå i regn og slaps en novembermorgen mellom hjem og arbeidsplass. Over 5 minutters gang i regn og slaps føles langt, og på Bryn-Helsfyr er de fleste kontorer godt innenfor 5 minutters gange. Om 20 år er Bryn en by i byen. Ny Brynseng barneskole blir ferdig i 2017. Plasseringen nære sentrum på et luftig platå over byen gjør at her kan det bygges mange boliger og det er plass for mange arbeidsplasser. Oslos politikere fra alle partier ønsker denne utviklingen.

2. Området tilbyr god kollektivtransport, store muligheter for privatboliger og næringslokaler, men hvordan skal området utkonkurrere andre steder med et mer urbant liv?

Bryn-Helsfyr må ikke utkonkurrere andre steder i Oslo/Akershus. Oslo vokser, derfor får hele byen mer mennesker og aktivitet. Men steder med kort avstand til T-bane og tog, vil vinne terreng i den voksende byen, fordi det ganske enkelt ikke er plass til flere biler på veiene. Mye av den tilgjengelige plassen på veiene i den voksende byen blir fylt opp av økt behov for; varetransport, servicebiler, busser, trikker og sykkelveier. Da blir det mye mindre plass til privatbilen. Politikere fra alle partier ønsker de høyeste byggene på knutepunktene, med lite parkeringsplasser.

3. Hva er SAJA Eiendom AS rolle, og hva er deres planer og idéer for fremtiden?

SAJA Eiendom AS jobber aktivt for å styrke samarbeidet med naboer på Bryn. Samlet kan vi utvikle den nye byen på Bryn - Byport øst - til et attraktivt sted å bo og å arbeide, samtidig som det skal være et lønnsomt sted å drive næringsvirksomhet. SAJA jobber også for å få til en oppgradering av Brynseng torg, som sårt trenger en «face lift». Viktigst er allikevel, den daglige drift av våre næringseiendommer med et eget team av vaktmestere på Brynseng. Hver dag arbeider vi for at våre leietakere er fornøyde kunder.

 

Sonja Horn, regionsdirektør i Entra ASA

1. Hva gjør at Bryn-Helsfyr egner seg så godt som område?

Helsfyr og Bryn har i en årrekke vært et kjerneområde for oss i Entra, hvor noen av våre største og samtidig aller mest førnøyde kunder befinner seg, forteller regiondirektør Sonja Horn. Dette har nok sammenheng med at vi har utviklet en portefølje bestående av nyere eller rehabiliterte eiendommer og alt området tilbyr for alle som jobber her.

2. Området tilbyr god kollektivtransport, store muligheter for privatboliger og næringslokaler, men hvordan skal området utkonkurrere andre steder med et mer urbant liv?

Arbeidsdagen starter og slutter med jobbreisen, og i en stadig mer travel hverdag innfrir Helsfyr og Bryn kravet mange stiller til kortest mulig reisetid mellom jobb og hjem. Helsfyr og Bryn er destinasjoner som i takt med byutviklingen østover styrker sin posisjon som attraktive knutepunkter.  Vi ser på planene for utvikling av Hovinbyen som spennende, der Helsfyr og Bryn vil være naturlige inngangsporter.

Flere gårdeiere i området har bygg under utvikling, der fokus også legges på å skape gode bomiljøer og aktive byrom. Denne type byutvikling er viktig for å skape liv på gateplan også etter arbeidstid, og er sentralt for å styrke områdets attraktivitet.

3. Hva er Entras rolle, og hva er deres planer og idéer for fremtiden?

Entra har gjennomført en rehabilitering av flere eiendommer på Helsfyr til attraktive miljøbygg med BREAM Sertifisering. Vi har mulighet til å realisere ytterligere utbyggingsvolum både på Helsfyr og Bryn og kommer til å ta aktivt del i en videre utvikling av området. I vårt seneste prosjekt i Strømsveien 96, rett ved inngangen til T-banestasjonen på Helsfyr, ferdigstiller vi i disse dager fasadearbeider og forbereder innflytting av Statens Legemiddelverk. Her åpnes fasaden i første etasje og vi legger til rette for utadrettet virksomhet som vil gi nytt liv i gaten, en spennende kafé blir første aktør inn.  I takt med at stadig flere av utbyggingsplanene i nærområdet realiseres forventer vi at Helsfyr vil styrke sin posisjon som et attraktivt område og tiltrekke seg stadig flere virksomheter og boligkjøpere.