Visste du også at frakt av varer og gods sjøveien, er det klart mest miljøvennlige alternativet sammenlignet med veitransport? Oslo Havn rigger havna for fremtiden, med miljøvennlig sjøtransport til byen, samtidig som vi er med på å forvandle sentrumsnære havneområder til publikumsvennlige områder for byens befolkning.

Havna dannet grunnlaget for byens økonomiske vekst og befolkningsøkning på 18- og 1900-tallet. Kranene stod den gang tett i tett og losset alle slags typer varer i områder der folk i dag bor og jobber. Samling av containerne og mer effektiv havnedrift frigjør plass til boliger, arbeidsplasser, sjøbad og havnepromenade i sentrumsnære områder.

- Oslo havn er kjempeviktig for folk og næringsliv, for det grønne skiftet og for byutvikling. Oslo havn er med på å gjøre byen mer attraktiv, og at byen når sine klimamål ved å få mer varer og gods over fra vei til sjø, sier havnas nylig påtroppende styreleder, Roger Schjerva.

I 2030 vil det bo 1, 5 millioner mennesker i Oslo-området. Dette gjør byen til en av Europas raskest voksende hovedsteder. Et Oslo som vokser trenger en effektiv havn.

Sykler, korn og biler på vei til deg

Øst i byen, ved Mosseveien, ligger Norges største og mest moderne havn, Sydhavna.  Hit kommer olje og bensin, bulkbåter med korn, salt og sement, forbruksvarer i containere, importerte biler, skrapjern og jernprodukter til gjenvinning og andre typer gods som kommer sjøveien til hovedstaden. Sydhavna er et transportknutepunkt for hele Oslo-området, og halve Norges befolkning nåes innen tre timer.

Inne i containerne er det alt fra vin til bøker, klær og sko som i all hovedsak skal til Oslo og nærområdene.

- Å få mer av disse varene over på sjøen og vekk fra lastebiler i kø på veiene, gir ikke bare lavere blodtrykk hos pendlere, men er også bra for miljøet.  Ett containerskip til Oslo erstatter 400 trailere på veiene og én mil med kø. Sjøtransport er bra for klima, miljøet og for byluften, sier Roger Schjerva.

Foto: Daniel Spiro

Arkitektur i havna

Havna i Oslo er en bynær havn, og det er viktig at både Sydhavna og havnepromenaden bygges med vekt på estetikk og arkitektur.  

I Sydhavna finner du f. eks. det karakteristiske havneskuret på Kneppeskjær, som er tegnet av anerkjente arkitekter og som er betegnet som «et av verdens råeste havneskur», og på Sjursøya finner du containerkraner som med sin spesielle fargesetting har skapt en ny skyline i byen.  Kranene er selvfølgelig elektriske og er blant de mest moderne, nullutslippskranene en kan få tak i.

Oslo Havn er en sentral grunneier og spiller derfor en viktig rolle i utviklingen av Fjordbyen. I tillegg har vi mye maritim kompetanse. Det er viktig å ta vare på den maritime historien og på kulturminner fra Oslo som en havneby.

- Vi er rett og slett glade i byen og havna vår, og ønsker at havna skal være for alle. Det skal være plass til båtene, som kommer med alt fra sykler og kaffe, til passasjerer, som fyller kaia og byen vår med språk fra alle verdens hjørner. Og vi ønsker alle velkommen til å vandre langs den ni kilometer lange havnepromenaden med sjøluft i nesa og oppdage alt fra stolte seilskip til gamle havneskur som nå er fylt med matopplevelser og nye aktiviteter, sier Roger Schjerva.

På Havnelangs 11. juni neste år, inviterer vi igjen byens befolkning til å bli bedre kjent med livet i havna. Velkommen til Oslo havn!