Oslo er en havneby. Faktisk var Oslo i lang tid den største sjøfartsbyen i Norden. Allikevel har ikke alltid fjorden vært like tilgjengelig for folk flest. Mange oslofolk hadde rett og slett ikke noe forhold til havna og sjøsiden. For mellom byen og fjorden var det fysiske barrierer som havneområder, verksteder, lagerbygninger, jernbane og motorvei. Byen manglet kontakt med sjøen

Fjordbyen er byutvikling for dette århundret

Da Oslos politikere en januardag for nesten 17 år siden sa ja til fjordbystrategien, sa de også ja til åpne opp store deler av havneområdet for vanlige folk. Det som før hadde vært industriområder, skulle til glede og nytte for hele Oslo, både fastboende og besøkende. Her skulle det bli nye, klimavennlige byområder, med høy kollektivdekning, gode gang- og sykkelforbindelser og nye grøntområder.

Fjordbyens områder gir mulighet for å bygge ca. 9 000 nye boliger. Byutviklingsprosjekt gir et variert boligtilbud, alt fra studentboliger i Bjørvika til leiligheter i alle størrelser på Sørenga, Barcode og Tjuvholmen.  På Filipstad planlegges det nå for ca. 3 000 nye boliger.

Fjordbyens byrom er for alle

Fjordbyen har også et mangfoldig aktivitetstilbud. Vi har allerede fått flere nye kultur- og rekerasjonsopplevelser, og mer skal komme de nærmeste årene.  I Bjørvika bygges det både et nytt Munch-museum og nytt Deichmanske bibliotek og på Vestbanen bygges nytt Nasjonalmuseum. Vi arbeider nå med å ferdigstille planene for Vippetangen og Filipstad, de siste delene av Fjordbyen. Her vil det også komme nye attraksjoner, varierte uterom og møteplasser for folk flest. En ni kilometer lang Havnepromenade åpnet sommeren 2015. På Tjuvholmen åpnet badestranda i 2013 og sjøbadet på Sørenga sommeren 2015. Anleggene er universelt utformet, slik at de er mulige å bruke uavhengig av funksjonsnivå. Og i år har flere kajakkanlegg i Bjørvika åpnet for nye tilbud og en aktivisering av vannflaten, sammen med friluftshuset som DNT har etablert ytterst på Sørenga

En spørreundersøkelse blant oslofolk utført av Opinion i desember 2015 viste at over 90 %  hadde besøkt Fjordbyen i løpet av året. Nesten tre av fire sa seg enig i at utviklingen har gjort fjorden og sjøfronten mer tilgjengelig for folk flest. Og hele seks av ti svarte at prosjektene i Fjordbyen gjør dem stolte av byen sin. Det er gledelige tall og et solid grunnlag å bygge videre på når vi planlegger resten av Fjordbyen.

Fjordbyen utvides vestover

Neste skritt er å videreføre Fjordbyen vestover. Fornebubanen og gjeldende kommuneplan gir et godt grunnlag for utvikling av områdene fra Skøyen til Lysaker.

Skøyen er allerede en levende del av byen, men vi ønsker en større variasjon av funksjoner, også boliger, slik at området brukes hele døgnet. Her er det både god tilgang på kollektivtransport, og kort vei til fjorden.

Gående og syklende skal prioriteres på bekostning av biler og parkering. Det skal etableres urbane, grønne og trivelige byrom og man skal skape gode forbindelser til rekreasjonsområder som Bygdøy, Frognerparken, marka og fjorden. Havnepromenaden skal dessuten forlenges fra Frognerstranda til Lysaker.

Det gjenstår fortsatt mye før Fjordbyplanen er gjennomført, men allerede har Fjordbyen blitt en destinasjon for hele byen. På gode sommerdager besøker over 30 000 mennesker sjøbadet på Sørenga alene. Det er en flott videreføring av Oslos stolte tradisjon som havneby.

 

Av Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling