Rolf Thorsen, Administrerende direktør. AS. Foto: Kai Myhre.

Arnt Fremstad, Prosjekt­koordinator. Foto: MIR.

– Selve Barcode begynner å nærme seg slutten. Det gjenstår blant annet bygging av ca. 250 boliger. Dette arbeidet starter nå det kommende halvåret. I tillegg skal bygulvet fullføres og det kommer et næringsbygg til. Deretter vil Barcode være komplett, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling AS (OSU).

Eiendoms- og utviklingsselskapet OSU ble etablert i 2001. Bak OSU står Entra Eiendom AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. De tre selskapene eier en tredjedel hver. Det vil bo omkring 2000 personer i OperaKvarteret, som på folkemunne heter Barcode.

I tillegg vil næringsarealene gi ca. 10 000 arbeidsplasser.

Bispevika neste

Innenfor Bjørvika-reguleringen ligger det et utbyggingsvolum på over 800 000 kvadratmeter med nærings- og boligarealer.  Av dette skal OSU utvikle 350 000 kvadratmeter. Det neste store prosjektet er Bispevika.

– Vi håper detaljreguleringsplanen blir politisk vedtatt i september i år. I dette området skal vi bygge ca. 1000 leiligheter. I tillegg skal også HAV (Oslo Havnevesens eiendomsselskap) bygge ca. 400 leiligheter her. Mens det i OperaKvarteret blir ca. 80 prosent næringslokaler og 20 prosent boliger, blir forholdet motsatt i Bispevika,  sier prosjektkoordinator Arnt Fremstad i OSU.

Bispevika skal bli et levende område med kulturtilbud og serveringssteder.

– Hittil har vi hovedsakelig bygget kontorlokaler. I Bispevika blir vi imidlertid i større grad boligutviklere. Dette er spennende, og det blir vår oppgave å skape en levende og god bydel. Vår ambisjon er å utvikle Norges beste bydel for å arbeide, bo, oppleve og handle, sier Thorsen. 

Han mener det blir viktig å lage bydelen slik at den også tiltrekker seg ungdom. Det vil blant annet bli bygget et stort studentboligkompleks.

– Vi ønsker at neste generasjon også skal flytte inn her. Blant de 240 leilighetene som er solgt i Barcode, er det en veldig sammensatt gruppe mennesker som har kjøpt.

Middelalderområde

OSU er i gang med grunnundersøkelsene i Bispevika.

– Vi håper å komme i gang med arkeologiske undersøkelser til høsten. Utgravingene kan da gå helt greit, eller det kan dukke opp arkeologiske funn som forsinker arbeidet.  Andre steder har utgravingene blitt forsinket opptil et år på grunn av funn. Bispevika ligger delvis i et vernet middelalderområde, sier Fremstad.

Utbyggingen av infrastrukturen i området har kommet langt.

– Det Statens vegvesen gjør, ser ut til å være i rute. Dronning Eufemias gate og Kong Håkon 5s gate er allerede åpnet. De interkommunale veiene mellom byggene vil komme samtidig med oppføringen av byggene. Trikken kan imidlertid bli utsatt en god stund på grunn av at den blir hindret av utbyggingen av Follobanen.

Rolf Thorsen sier at han er ydmyk vedrørende oppgaven OSU har tatt på seg.

– Vi lager en hel bydel, og de store grepene vi tar nå vil bli synlige i hundrevis av år fremover. Dette krever at alle involverte tenker på løsninger som tåler tidens tann. Fleksibilitet med tanke på fremtiden er også viktig.