- Jeg har stort sett arbeidet i 3D så lenge jeg har vært arkitekt. Men jeg tror nok at det blant annet har bidratt til bedre samarbeid mellom de ulike partene i byggeprosjekter siden tegningene og arbeidsgrunnlagene har blitt enklere å forstå, sier Espen Bærheim i Vindveggen Arkitekter.

Han påpeker at også for byggherrene er det en fordel at planleggerne benytter 3D-modeller, for da blir inntrykket av hvordan det ferdige bygget blir til slutt mer intuitivt. Man kommer også mye nærmere virkeligheten langt raskere.

Enklere med endringer 

- Å kunne utnytte bygningsinformasjonen som ligger i modellen gjør det også langt enklere å gjøre endringer. Samtidig blir sjansen for at det oppstår tverrfaglige konflikter i prosjektene mindre. På store prosjekter arbeider alle fagene på den samme modellen. Da kan eventuelle konflikter avdekkes tidlig. En annen fordel når arbeidsformen er i et digitalt 3D-format, er også at vi kan benytte 3D-printing og kjøre ut modeller på en veldig enkel måte når vi trenger det, fortsetter Bærheim.  

Konklusjonen er at BIM forenkler hverdagen til de som prosjekterer og reduserer mulighetene for feil.