De har hjulpet sine kunder i ulike faser av ulike typer prosjekter i 36 år. Holte Consulting bidrar med både rådgiving og kompetanseheving, og de leier også ut prosjektledere. I tillegg til at de jobber mye med IT, telecom og energi, er også bygg og anlegg et av deres spesialområder. De har blant annet hjulpet Oslo kommune med utvikling av nye byområder, forteller seniorkonsulent i Holte Consulting, Paal André Slette.

- Når en kommune skal utvikle et nytt område, er det viktig å danne seg et kostnadsbilde tidlig i prosessen, slik at man får den riktige balansen mellom kommunens ambisjoner, og hva som er realiserbart for utbyggerne. Som en følge av Intercity-nettet og Plansamarbeidet vil mange byer og tettsteder oppleve en fortetting. Kommunene ønsker at private utbyggere skal bygge boliger, men kommunen må også utvikle de offentlige rommene, slik at man får de bymessige kvalitetene som gjør at folk vil flytte dit og trives der. Kommunene baserer seg gjerne på finansiering gjennom utbyggingsavtaler der utbygger bekoster deler av veier, parker eller annen teknisk infrastruktur. Da må kommunen vite hva dette koster, og det kan vi hjelpe dem med.

Legge lista på riktig sted

Det er viktig å legge ambisjonsnivået for kvalitet på riktig sted i denne prosessen. Legger man det for lavt oppnår man kanskje rask utvikling, men da risikerer man å få et område hvor ingen ønsker å bo. Legger man nivået for høyt, kan det være utfordrende å få med seg utbyggere. Fordelen til Holte Consulting er at de kjenner til hvordan både kommuner og utbyggere tenker, slik at de kan hjelpe begge parter fremover i prosessen. Et eksempel er bydelen Ensjø i Oslo, hvor Holte Consulting var med fra begynnelsen i transformasjonen fra bilby til boligby.

- Ensjø-modellen er blitt et foregangseksempel, og vi bistod Oslo kommune der. Ensjø var en bydel med bilforretninger og lett industri som skulle transformeres til et boligområde med noe næringsvirksomhet. Da måtte man se på hvordan gatene var utformet, hvordan gang- og sykkelforbindelser fungerte, hvor man kunne legge parkanlegg, og så videre. Kommunen laget en veiledende plan for disse offentlige rommene, og så gikk vi inn og laget en overordnet kostnadsanalyse.

Vurdererer eiendom

Holte Consulting utfører også teknisk due diligence på eiendom. Dette er oppdrag som ofte gjennomføres under tidspress, fortsetter Slette.

- Det kan enten være snakk om en transaksjon av eiendom, eller som et ledd i videreutvikling av eiendom som forblir på de samme hendene. Vi utfører en overordnet tilstandsanalyse, og vurderer eiendommens tilpasningsdyktighet. Vi ser på arealeffektiviteten og viktige bygningsmessige forhold. Vi fokuserer på de store kostnadsdriverne som typisk kan være tekniske anlegg, og bruker mindre tid på detaljene.

De ser dessuten på de overordnede energi- og miljøaspektene, og ikke minst setter de seg inn i den kommersielle tankegangen.

- Vi ser på hvilke trusler og muligheter som ligger i prosjektene, og setter oss inn i forretningsideen til kunden. Det er viktig å ta stilling til om det er en langsiktig investering som bør han lav usikkerhet, eller om det er en kortsiktig investering. Uansett om vi jobber med store byutviklingsprosjekter eller enkeltstående rådgivningsoppdrag er det viktig for oss at kunden høster de ønskede gevinstene fra prosjektene. Slik hjelper vi kundene med å realisere sine strategier, avslutter Slette.