- Tidligere var Damsgårdsundet et gammelt og ganske nedslitt område med gamle lagerbygg som lå på kaikanten langs vannet ved Puddefjorden. Da det ble tatt en beslutning om å transformere dette området, kom vi i posisjon og kjøpte opp store deler av det i 2006. Vi har på mange måter styrt transformasjonen av hele denne bydelen og startet selve utbyggingen i 2009. Nå er vi omtrent halvveis i prosjektet hvor det blir totalt 1 500 boliger når vi er helt ferdige med utviklingen av området i 2021 eller 2022, sier Ole Herbrand Kleppe som er prosjektsjef i BOB BBL, (Bergen og omegn boligbyggelag).

I tillegg til de 1 500 boligene er det også næringsarealer for butikker og restauranter. Totalt består hele utbyggingen av cirka 25 nye utbyggingsprosjekter i varierende størrelser fra cirka 1 500 til 14 000 kvadratmeter.

Tett på det meste

Den nye gangbroen over Damsgårdsundet, som forbinder Laksevågsiden med Møhlenprissiden, åpnet i mai. Den gjør at området får en mye større nærhet til Bergen sentrum. Nå tar spaserturen dit bare ti til femten minutter.

- Damsgårdsundet er tett på det meste, og området har rett og slett blitt en utvidelse av Bergen sentrum. Tidligere hadde vi bare Puddefjordsbroen, men med den nye gangbroen har vi fått en gang- og sykkelakse inn til byen. Broen gjør at vi binder bydelene sammen på en helt ny måte. Bybanen har stoppested i gangavstand, og det er kort vei til Solheimsviken hvor det er langt flere arbeidsplasser i dag enn da det var skipsverft der, så Damsgårdsundet ligger egentlig midt i smørøyet, forteller Kleppe.

Langs sjøkanten

Hele den nye bydelen ligger langs sjøkanten, dette er en kvalitet som BOB BBL har valgt å foredle ved å anlegge en strandpromenade:

- Noe av logikken vi bruker når vi bygger ut et område som dette er å tenke på at flere skal bruke stedet enn bare de som bor der. Derfor har vi lagt vekt på å skape et møtested som også andre enn beboerne har lyst til å oppsøke. Det er først da vi får liv i næringsaktiviteten. Allerede i dag har vi butikker og restauranter her, og de kan ikke bare leve av de som bor der, men er også avhengige av de som bor i omlandet rundt. Da trenger vi kvaliteter som trekker dem hit.

Fornøyde beboere og godt salg

I starten måtte BOB BBL jobbe ganske mye med å få solgt de første prosjektene, for dette var et område som ikke ble ansett som det mest attraktive.

- Etter hvert som vi har bygget og fått flere og flere fornøyde beboere, er det stadig flere som har fått øynene opp for Damsgårdsundet, så nå går salget mye bedre.

- Det sier litt at vi bare i år har solgt boliger for mer enn 700 millioner kroner. Det er fenomenalt. Vi har lansert to prosjekter i år, hver av dem med over 100 leiligheter, og her har vi solgt tre fjerdedeler av dem før vi i det hele tatt har satt spaden i jorden, tilføyer prosjektsjefen.

En fremtidsrettet satsning

- Vi har satset fremtidsrettet og skapt en bydel med kvaliteter som skal møte morgendagens forventninger. Byplanen er tett og arealeffektiv, byggene energieffektive og på mange måter har vi gjort grep her som er eksempel til etterfølgelse for hvordan vi bør bygge byer i fremtiden.