- Vi har sett behovet for å få frem at arkitekturen kan være et mer bevisst strategisk virkemiddel for å oppnå konkrete mål, enten de er samfunnsmessige, eller de er målsetninger for en bestemt bedrifts virksomhet. I dag bygger vi ofte bygninger på basis av hva som har blitt bygget tidligere. Kommunene stiller for eksempel ofte som konkurransekrav at tidligere arbeider skal legges til grunn, og at det ikke gis rom for nytenking og spesiell tilpasning av løsninger. Det begrenser også mulighetene som arkitektene har til å bruke bygget aktivt som et utviklingsvirkemiddel, sier Egil Skavang som er administrerende direktør for Arkitektbedriftene i Norge.

I Arkitektbedriftene arbeider de med å utforme en strategi for de neste fire årene. De tre hovedtemaene er fremtidens marked, fremtidens arkitektbedrift og arkitektur som virkemiddel for å  skape verdier.

- «Arkitektur skaper verdi» er også navnet på prosjektet som vi startet i april. Kjernen er at bygg og landskap i sterkere grad bør utformes på bakgrunn av de merverdiene som bygget eller landskapet kan gi, sier han.

Norske turistveier et godt eksempel

Statens vegvesen har hatt som sitt fremste mål å bygge en vei som skal gjøre transportetappen på en fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim raskest mulig. 

- De har i mindre grad vært opptatt av hvordan veien kan gi merverdi, for eksempel i form av stedsutvikling langs veien. På den andre siden har vi utviklingen av de nasjonale turistveiene våre. De er ypperlige eksempler på hvordan Statens vegvesen har utfordret arkitektene til å utnytte potensialet på helt bestemte steder. Det har man lykkes svært godt med for eksempel på steder som Atlanterhavsveien, Trollstigen og utsiktspunktene på begge innfartsveiene til Geiranger. Disse prosjektene har vakt internasjonal interesse og bidrar til merverdi i form av økt turistme, men også i form av bedre komfort for turistene når de besøker oss. At toalettbesøket er en opplevelse har også en verdi, sier Skavang. 

Utvikler et metodesett

Målet med prosjektet «Arkitektur skaper verdi» er å lage et metodesett som kan hjelpe arkitekter og byggherrer til å definere de konkrete verdiene som de enkelte prosjektene skal oppfylle. 

- Verdimålene kan være svært ulike for de forskjellige prosjektene, men vi trenger et metodesett. Når Statsbygg skal bygge fremtidens undervisningsbygg, må de for eksempel ta hensyn til at ungdommen samarbeider og kommuniserer via sosiale medier. Det får en betydning for hvordan bygget skal utformes og innredes, tilføyer Skavang og fortsetter:

- I dag styrer og måler vi gjerne prosjektene på kost, plan og tid. I fremtiden vil vi i langt større grad styre ut fra verdimålene og måle prosjektene ut fra om målene ble oppnådd eller ikke, forklarer han.

I den første fasen av prosjektet analyseres en rekke eksempelprosjekter som har gitt merverdi, og på hvilken måte det har skjedd. På bakgrunn av funnene fra de vellykkede prosjektene skal metodeverket utvikles.

Det er lagt en plan for det første året i prosjektet. I denne perioden skal Arkitektbedriftene samarbeide med eksperter innen FoU-miljøene, næringslivet, og myndighetene. Etter at den første ettårsplanen er gjennomført vil utarbeidelsen av selve metodeverket starte.