Begge byggene er spektakulære prosjekter som det er knyttet spesielle utfordringer til, men ifølge Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF er begge prosjektene i rute både med hensyn til fremdrift og kostnader.

Fremdriftsmessig går de to byggeprosjektene nesten i takt. Munchmuseet skal etter planen overleveres i begynnelsen av desember 2019, mens overleveringen av Deichmanske er på nyttårsaften samme år. I løpet av 2020 er det beregnet at begge byggene kan åpnes for å ta imot publikum.

Utfordrende grunnforhold

- Det nye Munchmuseet ligger ytterst på Paulsenkaia. Dette er et etablert, menneskeskapt område hvor vi skal bygge over sjøen. Derfor må vi fundamentere helt ned til grunnfjellet ved hjelp av pæler. Disse arbeidene har vi holdt på med i cirka et år, og nå har vi satt ned 311 pæler med en dybde på 35 til 60 meter. Når museet står ferdig blir det nesten 60 meter høyt, så på mange måter kan du si at bygget stikker like dypt som det rager i høyden, forklarer Eli Grimsby som er direktør i Kultur- og idrettsbygg og ansvarlig for byggeprosjektene.

Deichmanske er fundamentert på den samme måten med til sammen cirka 290 pæler på dybder mellom 40-60 meter. I disse dager kan man se at bygget er i ferd med å materialisere seg over bakken:

- Vi er ferdig med fundamenteringen og når gulvet over kjelleretasjen er ferdig vil den danne platen for førsteetasjen. Da får man virkelig et godt inntrykk av størrelsen på dette bygget, tilføyer Grimsby.


Foto: Estudio Herreros   Munch. Grunnarbeidene til det nye Munchmuseet er ferdig. Nå er råbygget i ferd med å reise seg,
og arbeidene er i rute både når det gjelder tid og kost.

Bygger oppover og nedover

Byggemetodene som brukes i begge byggene er spesielle. Midt i november startet reisingen av råbygget på Munchmuseet. Metoden som benyttes er spektakulær.

- Måten vi reiser bygget på er helt spesiell. Vi bruker en teknikk som heter glidestøp eller glideforskaling. Dette er en metode som har blitt brukt med gode erfaringer blant annet ved bygging av oljeinstallasjoner. Nå har vi tatt i bruk denne metoden i Bjørvika. I løpet av fire til fem uker vil bygget reise seg 50 meter i høyden. På det meste vil det vokse med inntil to meter i døgnet, så i disse dager vil forbipasserende kunne se forandringer og følge med på utviklingen fra dag til dag, forklarer Grimsby.

Metoden gjør det mulig å reise bygget raskt, men det kreves mye planlegging for å lykkes med denne teknikken:

- Etasjedekkene etableres for eksempel etter at bygget er reist. Derfor er det avgjørende at det legges til rette for bæringen av gulvene i de ulike etasjene. Det gjør vi ved å sørge for at armeringsjernene for gulvene blir plassert i veggen på riktig sted og med riktig vinkel, slik at skjøtejern kan monteres der gulvet skal være. Vi må også planlegge hvor vinduer og andre åpninger i fasaden skal være og sette inn rammer på riktig sted. God planlegging er med andre ord helt avgjørende, sier Grimsby.

Byggemetoden som skal benyttes på Deichmanske er helt annerledes:

- Nå kan man se at det begynner å stikke noe opp over bakken. Dette er starten på tre kjerner som er de innvendige bærende elementene i bygget. Kjerner og hovedetasjer bygges etasje for etasje, deretter bygges en overliggende takkonstruksjon i betong med store utkraginger mot øst og vest. I ytterkanten av taket monteres det hengestag som bærer underliggende etasjer og fasader.

Spesielle byggeplasser

Byggeplassen på Munchmuseet er spesiell fordi den både er trang og omgitt av vann på tre sider. For å få en bedre tilkomst til byggeplassen er det etablert en bro over Akerselva som renner mellom Operaen og det nye museet, men prosjektet har også måttet benytte lektre for å få plass til alt av utstyr og maskiner. Nærheten til vannet er også et viktig sikkerhetsaspekt for de som arbeider på denne byggeplassen.

- Vårt prosjekt ligger veldig nær synketunnelen, derfor har vi også vektlagt en god og tett dialog med Statens vegvesen for å sikre at ikke våre arbeider fører til endringer som påvirker tunnelen, forteller Grimsby.

Byggeplassen til Deichmanske ligger mellom to trafikkerte veier og midt i et knutepunkt, derfor er det særlig trafikken til og fra byggeplassen som er utfordrende, for her er det mange andre trafikanter som anleggstrafikken må ta hensyn til. 


Foto: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo  Storstilt museum. I en spektakulær byggeprosess skal råbygget
på 13 etasjer støpes i ett over 30 dager.

Bygninger hvor lyset er viktig

Grunnideen for Deichmanske bibliotek er at hele bygget skal fremstå som ett stort og åpent rom over 5 etasjer med 3 mesaniner og et atrium i midten. Det skal etableres tre lyssjakter i taket, de gjør at det strømmer dagslys inn i nærmest hele bygget. Fasadene blir delvis transparente, noe som vil skape en flott variasjon i lyset. I de øverste etasjene vil utsikten til Operaen og utover sjøen bli formidabel.

- Munchmuseet blir også spektakulært og beliggenheten er helt fantastisk. Munch var opptatt av lys og skygge, noe som gjenspeiles i de arkitektoniske grepene som har blitt benyttet. Blant annet er det brukt utenpåliggende perforerte og bølgede aluminiumsplater som slipper lyset igjennom og som vil gi museet et uttrykk som varierer i løpet av døgnet og årstidene. Utsikten fra Munchmuseets øverste etasjer og terrasser vil i seg selv bli en attraksjon med panorama utover sjøen og store deler av Oslo.

Kultur- og idrettsbygg

Det er det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg som er byggherre på vegne av Oslo kommune for begge prosjektene. Foretaket ble etablert sommeren 2015 og har som oppdrag å realisere bystyrets vedtak om nye kultur- og idrettsbygg, samt å sikre en bedre forvaltning og et godt vedlikehold av byens kulturbygg og idrettsanlegg.

- Vi skal være byggherre for nye prosjekter, men også drifte og forvalte eksisterende bygg og anlegg som Holmenkollen, Tøyenbadet, Vigelandsmuseet og mange flere. Det er en fin kombinasjon å bygge nye bygg og fortsette å ha ansvaret for dem i driftsfasen. Ved å organisere arbeidet på denne måten samler vi energi og kompetanse, og får større gjennomslagskraft og styrke til å gjennomføre nye prosjekter og forvalte eksisterende bygg og anlegg, sier Grimsby.

To vesentlige risikomomenter

- De største risikomomentene i begge prosjektene som Kultur- og idrettsbygg har ansvaret for i Bjørvika har vært grunnforholdene og å få på plass de store og tunge kontraktene. Nå er grunnarbeidene gjennomført og vi har også fått på plass de aller fleste og alle de største kontraktene på begge byggene. Med andre ord har vi god kontroll på prosjektene og mener absolutt at vi er i rute både når det kommer til fremdrift og kostnader, sier Grimsby til slutt.