Hun snakker om alt fra beslutningstagere og kontrollfunksjoner som Miljødirektoratet, til bestillere og de som står for selve utførelsen. – Offentlige anskaffelser har enorm betydning og må inneholde bedre miljøkrav. Lovverk, kontroll og konsekvensene ved overtredelser må innskjerpes. Mye er på gang, men ennå mangler en hel del.

 

Alfor få bryr seg

Ifølge SINTEF står byggevarene for cirka femti prosent av miljøbelastningen i bygg som er energi-effektivisert. Dels handler det, som Johansen sier: «at miljøsertifiserte byggevarer kan være krevende å finne». Men like mye handler det om manglende kunnskap og manglende synlighet, forklarer hun. – Kun én av 25 leverandører visste om lovverket. Det finnes cirka 400 ulike sertifiseringer med mer eller mindre strenge miljøkrav. Merking i butikkhyllene er det få som bryr seg om. Det er mulig leverandører ikke ønsker å synliggjøre miljømerkingen, da andre varer i sortimentet ikke er sertifisert.

Hun omtaler derfor bygg som «den glemte inneklima- og miljøbomben». – Myndighetene fokuserer hovedsakelig på transportsektoren. Men bygg står for cirka 40 prosent CO2-utslipp, energibruk og avfall. I tillegg kommer enorme mengder prioriterte giftstoffer og ikke-fornybare ressurser som mineraler og regnskogtømmer. 

 


Foto: Privat

 

Redusert fotavtrykk

Hun viser til at bygg kan inneholde giftstoffer som få vet konsekvensene av – som luftveissykdom, allergier, kreft, minsket reproduksjonsevne og mye annet.

Kompliserte livsløpsanalyser (LCA) gjør imidlertid miljøvurderingen til krevende øvelse: fra uttak av råvarer – transport – produksjon: Utslipp av CO2 og giftstoffer – holdbarhet og inneklima – resirkulering og avfall. Et annet ord for livssyklusanalyse (LCA) er vugge-til-grav-analyser:– Det handler om et dekkende miljøregnskap. Enkelte leverandører, som for eksempel Forbo Flooring, har arbeidet i årevis for å redusere sitt fotavtrykk, med flere ulike tredjeparts godkjenninger, som Svanemerket, EPD/ Ecoproduct, M1 inneklimamerket eller Miljøledelse.
 


Still krav til miljødokumentasjon

Med tiden ser hun antydninger til at flere etterspør grundigere miljødokumentasjon, men appellerer nå til at miljøkravene skjerpes ytterligere.


– Byggherrer og bestillere må planlegge godt og stille krav til miljødokumentasjon: Det er både bra for miljøet og bra for den enkelte. Miljøsertifiserte bygg har krav om dokumentasjon og flere ulike miljøfaktorer fra designfase til oppført bygg. God planlegging, streng kontroll og gjennomsiktighet er dessuten lønnsomt. Eller som det het under lanseringen av ny Breeam-Nor manual 31. august 2016: «Bygg som ikke er miljøsertifisert vil være skrapbygg om kort tid».