Med FutureBuilt med på laget har første trinn av utbyggingen på Kringsjå studentby utviklet seg til å bli et spennende forbildeprosjekt innen boligbygging i hovedstaden, med høye miljøambisjoner og gode boligkvaliteter for studenter.

De to byggene som reises i åtte og ti etasjer med rundt 350 boenheter oppføres i massivtre, med mål om nær-nullenerginivå. Byggene blir del av et boligkonsept der intensjonen er å binde byen sammen med friluftsområdene i nærheten. Områdeutviklingen omfatter inntil 1500 nye studenthybler og grønne uteområder, og blir bilfritt.

– Vi ser at andre samskipnader rundt i landet har hatt suksess med bruk av tre, og at dette har vært et godt virkemiddel for å nå miljømål. Derfor vil også SiO forsøke det samme for å oppnå sine ambisjoner, sier eiendomsdirektør Helge Christian Haugen i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). 

Et ølt miljøfokus

Eiendomsdirektøren forteller at takket være samarbeidet med FutureBuilt har SiO fått gjennomført miljøambisjonene de hadde satt seg fore på Kringsjå.

– Samarbeidet har bidratt til at vi har fått et økt miljøfokus på den generelle bygningsmassen til SiO. Sammen har vi bidratt til reduksjon av biltrafikken til boligene og lagt mer vekt på miljøvennlig mobilitet. Samarbeidet har dessuten gitt oss en enklere dialog med myndighetene, forteller eiendomsdirektøren.  

SiO mener at de som flytter inn i de nye byggene vil få et godt innemiljø, blant annet ved at massivtreelementene eksponeres som del av interiøret og bidrar til både fukt og temperaturregulering.

FutureBuilt er veldig glade for samarbeidet med SiO.

– Studentboliger har vært en fin arena for produsenter og entreprenører for å teste ut de mulighetene som ligger innenfor fleretasjes trebyggeri. Nå er det utviklet så gode løsninger at det er mulig å ta steget over i det mer krevende, ordinære boligmarkedet. Uten innovative studentbolig-prosjekter hadde det trolig ikke vært mulig, avslutter Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.

FAKTA

  • FutureBuilt skal vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.
  • Målet er 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent innen transport, energi og materialbruk.
  • Partnere i FutureBuilt er Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Enova, Husbanken, DiBK, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.
  • Utbygger: Studentsamskinpnaden i Oslo og Akershus (SiO).
  • Arkitekt: AT Plan og Arkitektur AS.