Av Stig L. Bech, partner, BAHR

I Europa opplever man generelt en økt interesse for kontorbygg med høy kvalitet hva gjelder bærekraft.

Under PropertyEUs briefing tilknyttet bærekraftige bygg på Europas største eiendomsmesse Expo Real i Munchen i fjor høst, ble investorenes søken etter bærekraftige bygg understreket av flere deltakere. I følge Propert EUs nyhetsoppslag fra briefingen var blant annet Nicole Braun fra Catella Real Estate blant de som viste til et vedvarende skifte i retning langsiktige bærekraftige plasseringer, gjerne satt sammen i porteføljer av bygg med høy bærekraftkvalitet. Synspunktet ble delt av Boris van der Gijp i Syntrus Achmea, som opplyste at bærekraft er vel så viktig som avkastning hos Syntrus’ klienter.

Bærekraft og miljø

Et annet eksempel fra Expo Real var satsingen som gjøres i Skottland på bærekraft og miljø, der myndighetene blant annet har en ambisjon om at 100 prosent av energibehovet innen 2020 skal dekkes av bærekraftige kilder. Stuart Black i Scottish Cities Alliance formulerte seg slik: «It is the right thing to do for the planet, but it also brings investors in.»

Hvis man går til det norske markedet og først ser på leietakersiden, så kan man også observere en endring. Det gjelder særlig ved større leiesøk, der man for eksempel legger inn krav om sertifisering i BREEAM NOR på høyere nivå. Anne Bruun-Olsen i Cushman & Wakefield er blant de som har trukket frem at særlig større brukere i nye bygg, er opptatt av bærekraft.

Bærekraftige bygg

Hva gjelder utbyggerpreferanser viser blant annet Unions Nybyggundersøkelse (2017) til at det etter at det første bygget kvalifiserte til nivået «Excellent» i 2013, tilkom hele 20 (av 41) nye kontorbygg i Oslo med tilsvarende sertifisering. Ytterligere åtte bygg tilfredsstilte kravet til BREEAM Very good. I dag igangsettes kun unntaksvis nybygg som ikke tilfredsstiller kravene for å oppnå minst BREEAM Very Good.

Ser man på kostnadsbildet for bærekraftige bygg, så får dette over tid mindre betydning enn for få år siden. Dette fremkommer blant annet av undersøkelsen «World Green Building Trends» fra 2016 (McGraw Hill Constructions) der man sammenligner status i perioden fra forrige tilsvarende rapport i 2012, til nevnte rapport i 2016. I den sammenheng opplyses blant annet: «The top challenge is higher perceived first costs, but the percentage who consider this a top challenge has shrunk by 26 percentage points since 2012. This drop may suggest a global trend toward greater experience with green building techniques and wider availability of green building products and service providers, which may be reducing the premium for building green.»

Øker verdien på bygget

Videre ser vi over tid utvetydige bærekraftpreferanser i lånevurderinger. Olav Løvstad i DNB uttalte for kort tid tilbake at bærekraftige bygg tiltrekker seg de beste leietakerne og investorene, og øker dermed restverdiene i pantobjektene. Løvstad har videre forklart at man om ti år neppe gir lån til bygg som ikke er sertifisert. Lignende holdninger ser man blant annet i SEB og Nordea.

Som et eksempel på synspunkter fra verdivurderere kan man blant annet trekke frem Ragnar Eggen i Akershus Eiendom, som tidligere har oppsummert problemstillingen slik: «Vi opplever et økt fokus på miljøsertifisering, og tror at dette vil få en effekt over tid. Spesielt merkes det med flere internasjonale kjøpere på banen.»

Det må, slik vi ser det, i dag være enkelt å konkludere med at dokumentert bærekraftkvalitet er en viktig verdifaktor for kontorbygg. Kanskje også en nødvendig faktor.