Det skjer en rekke spennende byutviklingsprosjekter i Stavanger. Byen har blitt en del av Smart Cities-nettverket til EU og skal være fyrtårn i dette arbeidet sammen med Manchester i England og Eindhoven i Nederland.

Christine Sagen Helgø (H), Ordfører i Stavanger kommune. Foto: Christian Kverneland

- Vi skal utvikle smarte løsninger innen energi, mobilitet og ikke minst hvordan vi kan bygge smarte hjem. I Hillevåg er vi i gang med byggingen av 100 leiligheter som skal være en del av dette prosjektet og bli smarte hjem. Der installeres det en del utstyr blant annet for energistyring, overvåking og fjernstyring. Det vil redusere energiforbruket og gjøre det mulig å styre forbruket for eksempel via mobiltelefonen. Leilighetene får også en helt ny videokommunikasjonsteknologi der TV-apparatene utstyres med kameraer og gjør det mulig for eksempel å kommunisere med hjemmesykepleien, eller å gjøre enkle målinger som blodsukkermålinger selv, forklarer Sagen Helgø.

Timinuttersbyen

Et annet prosjekt de arbeider med i Stavanger er "timinuttersbyen". Formålet er at alle skal kunne nå barnehage, skole, jobb, butikk, bussholdeplass og friområder på bare ti minutter, og det til fots.

- Det er mye spennende som skjer her, og målet med all byutvikling i Stavanger er å gjøre byen enda mer attraktiv å arbeide og bo i.

- I tillegg må vi jo ha gode kollektivløsninger som gjør at det tar kort tid å komme dit du skal hvis du ikke går til fots. Vi snakker rett og slett om å tilrettelegge og planlegge byen og forstedene på en slik måte at folk skal ha det de trenger rundt seg. Det betyr at det bør være lett å finne en bolig i nærheten av arbeidsplassen og i nærheten av boligen bør det være andre servicetilbud som barnehager og skoler. Det skal også være lett å komme i butikken eller å komme seg på trening og et av formålene med dette er å tilrettelegge slik at folk opplever mindre stress i hverdagen, sier ordføreren.

Urban sjøfront

Stavanger Øst er det formelle navnet på et cirka 600 dekar stort område i forlengelsen av Stavanger sentrum, langs sjøen mot øst. Stavanger Øst er inne i en omfattende byutviklingsprosess. På få år har området gradvis skiftet status fra å være «byens bakgård» til å bli en verdifull ressurs for utvikling av Stavanger Sentrum. Dette området har fått navnet Urban Sjøfront og er et prioritert byomformingsområde i Storhaug bydel.

- Dette har blitt en veldig spennende og urban bydel hvor det er mange kreative miljøer som har etablert arbeidsplasser. Her finner vi både innovasjons- og gründermiljøer, kulturbedrifter og reklamebyråer. Hele området er i stor forandring. Det ligger flott til med utsikt mot sjøen samtidig som det bare er ti minutter inn til bysentrum. Her bygger vi både boliger, skoler, barnehager og sykehjem, så dette er nok den aller mest spennende bydelen i Stavanger akkurat nå, sier Sagen Helgø.

En attraktiv by

Stavanger har lenge vært et pressområde hvor boligprisene har vært blant de høyeste i landet. Fallende oljepriser er i ferd med å endre dette bildet noe.

- Vi merker nedgangen i oljebransjen og liker det ikke, men en positiv ting som kan komme ut av nedgangstidene i oljesektoren er at vi kan få stabilisert boligmarkedet noe, og det kan være bra, for boligmarkedet har vært under stort press. Det er mye spennende som skjer her, og målet med all byutvikling i Stavanger er å gjøre byen enda mer attraktiv å arbeide og bo i. Det er nettopp det som reflekteres i slagordet "Come for the job - stay for the lifestyle", sier ordføreren til slutt.