Jørn Torstein Grini, Prosjektleder i Linstow. Foto: Linstow.

Kontorbygget Sandstuveien 68 på Ryen er på 13 500 kvadratmeter og ligger synlig til ut mot E6 i vest.

– Det er plassbygd og ble tatt i bruk i mars i år. Bygget har oppnådd energiklasse A og har som målsetting å bli klassifisert som Excellent i BREEAM NOR, sier prosjektleder Jørn Torstein Grini i Linstow.

Bygget består av to fløyer på seks og sju etasjer, bundet sammen av et mellombygg med fellesarealer og trappe- og heissjakter.  Med innkjøring fra nord ligger det to parkeringsplan under bakken, også med sykkelparkering, garderober og tekniske rom på til sammen 4500 kvadratmeter.

Følger solens bane

Det er særlig to faktorer som gjør bygget spesielt.


– For det første har bygget en utforming som gjør at det ikke er behov for utvendig solskjerming i kontorlokalene.  Av erfaring kjenner vi i Linstow vedlikeholdskostnadene på bygg av denne størrelsen. Over tid vet vi at mekaniske feil og slitasje på utvendig solavskjerming kan utgjøre så mye som 50 000–60 000 kroner i året, forteller Grini.

Lund Hagem Arkitekter analyserte solas gang rundt bygget i et 3D-program. Med stor grad av nøyaktighet kunne de innregistrerte dataene si hvor solintensiteten i fasadene var størst og hvor skyggene falt.

Dermed kunne fasaden konstrueres slik at den gjenspeiler solens bane på himmelen. Fasaden i lavblokka i sør har faste, vertikale lameller, mens de som vender mot vest kan justeres i to posisjoner tilpasset solforholdene sommer og vinter.

Betongaktivering

Den andre spesielle faktoren ved bygget er hvordan kjøling og oppvarming foregår. Kjølebehovet på 630 kW og varmebehovet på 450 kW løses via varmepumper med tilknytning til 32 geobrønner med 219 meters dybde.

– Dette er det første bygget i Norge vi kjenner til hvor betongaktivering med bruk av TABS blir benyttet til kjøling, sier Grini. TABS (termisk aktivt bygningssystem, Thermo Active Building System) er et klimasystem som består av kjøle- eller varmerør som støpes inn i betongdekkene.

– I hvert dekke oppover, fra fasaden og fire meter inn, er det støpt inn plastrør for kjøling. Det ble støpt inn ca. 27 000 meter kjølerør og 59 samlestokker som aktiverer et areal på ca. 4300 kvadratmeter.  I disse arealene er det ikke etablert nedfôret himling.
I tillegg er det etablert solcellepaneler på taket, som under optimale forhold kan produsere 14–15 kW.