I Oslo er det en svært god ide å benytte fjernvarmebasert ventilasjonskjøling, eller sorptiv kjøling, siden byen har et overskudd av spillvarme om sommeren.

- Årsaken er at restavfall ikke kan deponeres, men må destrueres fortløpende på grunn av gjeldene regelverk om deponering av avfall. Derfor brennes det avfall på Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg hele året, til tross for at ingen tar i mot den energien som produseres om sommeren. Å bruke den energien til kjøling er en god ide, for ellers vil den bare gå tapt, så dette er et veldig godt miljøtiltak for hele Oslo, sier Knut Inderhaug, direktør for forretningsutvikling i Hafslund Varme.

Gammel teknologi

Teknologien bak denne kjøleteknikken er langt fra ny. I Sverige har de brukt fjernvarmebasert ventilasjonskjøling i en årrekke, men selv om metoden er anerkjent i Sverige er den ikke brukt i Norge tidligere:

- Det første anlegget monteres til sommeren, og da blir det på vår egen driftssentral på Haraldrud. Men det er også stor interesse blant eiendomsaktørene for å bruke denne teknologien i Oslo. Blant annet skal Thon Eiendom installere sorptiv kjøling i det nye næringsbygget som de skal bygge på hjørnet av Pløens gate og Youngstorget vis a vis Folketeaterpassasjen, forsetter Inderhaug.

- Youngstorget 3 er det første stedet hvor vi skal ta i bruk denne typen kjøleteknologi. Vi er trygge på at teknologien kommer til å fungere siden svenskene har benyttet denne metoden lenge. For oss blir dette nytt, og et prosjekt vi forventer å høste positive erfaringer fra. Vi syns dette er et bra miljøtiltak. Vi utnytter energien som ellers ville gått tapt fra avfallsforbrenningen om sommeren til å kjøle ned bygninger, så da trenger vi ikke å ha dårlig samvittighet for å ha et behagelig inneklima om sommeren, sier Ole-Martin Moe som er leder for energi og tekniske anlegg i Thon Eiendom.

- Vi forventer at prisen på å kjøle ned bygg ved å bruke fjernvarme blir konkurransedyktig og rimeligere enn å kjøle ned på den tradisjonelle måten, og det er også et viktig aspekt, tilføyer Moe.

Bygget som Thon Eiendom skal oppføre på Youngstorget vil være innflyttingsklart ultimo 2018. Bygget sertifiseres i henhold til BREEAM-NORs miljøsertifisering etter nivå «very good».

 

Foto: Munters


 

60 mil med fjernvarmerør

- Å bruke fjernvarme til kjøling er også fornuftig, siden vi allerede har et veldig godt utbygd fjernvarmenett i Oslo med mer enn 60 mil fjernvarmerør, forteller Inderhaug.

Hele 99 prosent av energien de benytter for å produsere varmen er fornybar, og rundt 60 prosent av varmen som produseres kommer fra avfallsforbrenning. På Haraldrud har Hafslund Varme sitt eget forbrenningsanlegg hvor de brenner næringsavfall. I tillegg kjøper de energi basert på spillvarme fra Oslo kommunes anlegg for energigjenvinning.

- Vår virksomhet er nok viktigere enn mange tenker på. Mellom 200 000 og 250 000 personer benytter energi fra oss hver eneste dag, og på kalde dager dekker vi 25 prosent av effektbehovet i Oslo. Etterhvert som det blir kjent at man kan bruke fjernvarme også til kjøling, tror vi absolutt at dette vil bli populært, og for passende bygg den fortrukne løsningen i markedet, sier Inderhaug.

Hafslund Varme leverer ikke selve kjøleteknologien, kun fjernvarmen som sammen med vann og luft benyttes i kjøleprosessen. Det er flere etablerte leverandører av sorptiv kjøling i Sverige. Dette gir våre kunder stor frihet i markedet da de selv kan velge leverandør og type anlegg, avslutter Inderhaug.