Terminalbygget – eller Stranden 1 som er den egentlige adressen – er på mangemåter selve inngangsporten til Aker Brygge og en av Norges mest fasjonable kontoradresser, noe som også reflekteres i leieprisene. Derfor er leietakerne i denne delen av Oslo gjerne selskap med forholdsvis god økonomi, som advokatkontorer, rådgivningsselskaper og selskaper innenfor olje, finans og shipping.

Rive eller rehabilitere?

Bygget ble reist midt på 1980-talletog det blir sagt at dette er dét bygget i Oslo som er blitt bygd raskest.

- Det bærer det til en viss grad preg av. Blant annet har fasadene ganske dårlig kvalitet. Men så ser vi også at på de 30 årene som bygget har eksistert, har kravene til standard og tekniske anlegg forandret seg så dramatisk at for å konkurrere med for eksempel nybyggene på Tjuvholmen, må vi levere en betydelig høyere standard enn det bygget har nå, forteller administrerende direktør Olav Line i Norwegian Property, som eier og drifter bygget.

Det var mange spørsmål som måtte besvares for å avgjøre om de skulle rive hele bygget og bygge opp noe helt nytt eller om de skulle ta vare på bygningskroppen og rehabilitere innmaten.

– Vi vurderte blant annet mulighetene for å øke de totale utleiearealene dersom vi rev og bygde nytt. Men da måtte vi gå gjennom en lang reguleringsprosess som fort ville tatt mye tid og som vi ikke visste utfallet av. Da vi så at vi fikk ut litt mer areal basert på det eksisterende bygget og fikk en langt enklere offentlig prosess, bestemte vi oss for å rehabilitere fremfor å bygge nytt, sier Line.

Prismessig nærmer rehabiliteringsprosjektet på Aker Brygge seg prisen på nybygg, og byggetiden blir også omtrent den samme som for et nytt bygg.

 

Strengere miljøkrav

Det har kommet en rekke nye tekniske forskrifter og standarder siden bygget var nytt. Ved rehabilitering trenger man ikke å følge de samme kravene som stilles til nybygg, men skal man ha et moderne bygg, er det en rekke standarder man likevel bør følge hvis man skal følge med på utviklingen.

Derfor valgte Norwegian Property å lage et bygg som er klassifisert innenfor BREEAM NOR, som er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg og som hele eiendomsbransjen har stått bak utviklingen av.

– Selv om vi ikke er nødt til å følge alle forskrifter, tror vi at det er lite hensiktsmessig å bygge et bygg som ikke er miljøeffektivt i dag. Derfor sørger vi for både å få klassifisert bygget innenfor BREEAM NOR-klasse ”Very Good” og samtidig sørge for at det bygges med energiklasse B eller bedre. Da blir bygningen mer bærekraftig og leietakerne vil oppnå lavere driftskostnader, forklarer Line.

 

Estetikk og arkitektur

Blant Norwegian Propertys verdierstår det sentralt at byggene skal være gjerrige på energiforbruk, men vise sjenerøsitet når det kommer til estetikken.

– Vi har ganske ambisiøse mål for miljø og energieffektivitet, og vi tror at god arkitektur og design er viktig som en konkurranseparameter, noe som også skal gjenspeile seg i dette bygget når det står ferdig, sier Line.

Det var AF Gruppen som fikk totalentreprisen som omfatter ombygging av alle kontorer og butikkarealer med indre lysatrium samt den utvendige glassfasaden. Etter rehabiliteringen vil Terminalbygget få markante inngangspartier som strekker seg over to etasjer. Inngangspartiene for handels- og kontorarealene blir dessuten separert. Det gjøres også planmessige grep for å øke tilgjengeligheten til butikkene.

 

Leietakere på flyttefot

Det har vært en tøff kabal som skal gå opp når dagens leietakere må flytte ut for en periode på halvannet år. Men når byggingen starter 1. juli, skal samtlige leietakere være plassert i midlertidige lokaler i de samme områdene på Aker Brygge.

– Vi bygger om det som kalles administrasjonsbygget som ligger ved siden av Latter og flytter noen leietakere dit, og de andre flytter inn i andre lokaler i nærheten i byggeperioden. Det er en vanvittig kabal, men så blir det et flott bygg også, smiler Line

Dette er Norwegian Property

  • Virksomhetsområde: Eiendomsutvikling og utleie

  • Antall bygg: 82

  • Kvadratmeter: 540 000

  • Lokalisering: Oslo og Stavanger

  • Omsettning: 800 mill. kroner i 2012

  • Antall ansatte: Ca 50

  • Etablert: Børsnotert i 2006