- Bygget er i realiteten ferdig og overleveringen er den 8. januar neste år. Da har vi holdt på siden byggestart i august 2016, forteller Marius Thorkildsen-Rønvik. Han er prosjektleder i A Bygg som har totalentreprisen for bygget.

Leietakeren, Loomis, har spesialisert seg på kontanthåndtering og sikkerhet. Bygget har et disponibelt areal på 10 600 kvadratmeter og Loomis disponerer hele bygget til sin virksomhet.

- Bygningen har fem etasjer, fire etasjer over bakken samt en underetasje, fortsetter Thorkildsen-Rønvik.

BREEAM-Nor sertifisert

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

- Det stilles helt egne krav til å bygge et hus som dette med BREEAM-Nor sertifiseringen Very Good, sier Thorkildsen-Rønvik.

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

- I tillegg til de gode miljøprestasjonene har bygget også mange andre gode kvaliteter. Selve utformingen av bygget viser at byggherren ønsker å gjøre noe med området, derfor skiller dette bygget seg ut fra hvordan de omkringliggende bygningene ser ut. Det er valgt en utforming som er ganske kostbar, blant annet med buer og dobbelt fasadeskall. Disse elementene gjør at bygget fremstår som noe spesielt og ikke som nok et kjedelig kontorbygg.

- Bygget er også konstruert på en slik måte at det kan bygges om og for eksempel bli et kjøpesenter på sikt. Så hvis leietakeren ikke velger å fornye leiekontrakten, vil bygget kunne brukes til andre ting.

Et område i utvikling

Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen har et potensial i å binde sammen indre by og Groruddalen.

- Dette er i ferd med å bli et veldig attraktivt område. Det stedet der Loomis skal ha hovedkontoret sitt ligger godt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon. Det er tre T-banestasjoner rett i nærheten. Stasjonen på Økern er den nærmeste. Det er også veldig gode bussforbindelser her, sier han.

Vellykket prosjekt

- Vi visste at grunnforholdene besto av maritim grunn med blåleire, så selve fundamenteringen var en stor jobb. Men vi er godt fornøyd med dette prosjektet, og har ikke møtt på spesielle overraskelser underveis. Nå ser vi frem til overleveringen av et flott miljøbygg i begynnelsen av januar, avslutter Thorkildsen-Rønvik.