Nordic Edge Expo i Stavanger er i ferd med å ta posisjonen som en av Europas viktigste møteplasser for alle som vil være med å utvikle smarte byer. Nordic Edge Expo arrangeres neste gang 6. og 7. oktober 2016 og vil da bestå av konferanse og utstilling, samtidig som det blir safarier til en del av de spennende tingene som skjer innenfor smartfeltet i Stavangerregionen. At denne messen legges akkurat til Stavanger er ingen tilfeldighet.

- Stavanger er sentrum for den teknologiutviklingen som er knyttet til olje- og gassvirksomheten. Da den begynte på begynnelsen av 1970-tallet var det mye mer mekanisk industri, men denne bransjen har vært veldig tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. De har også vært tidlig ute med å adoptere moderne kommunikasjonsformer via fiberkabler til installasjonene i Nordsjøen. I dag er oljeindustrien preget av høyteknologi, der de blant annet styrer operasjonene i Nordsjøen fra land, sier Herbjørn Tjeltveit som er daglig leder i Nordic Edge Expo.

Ingen steder har bedre utbygd fibernett enn Stavanger og teknologioverføringen fra oljebransjen til andre bransjer er spennende.

EU-prosjekt

Sammen med Manchester og Eindhoven gjennomfører Stavanger et fyrtårnprosjekt for EU innen tematikken smartby. Prosjektet Trinagulum er en del av EUs Horisont2020-program, og innebærer at byene får 200 millioner i støtte fra EU til å lage nye smartbyløsninger. Disse smartbyløsningene baserer seg i stor grad på den gode digitale infrastrukturen i Stavanger og åpner en rekke muligheter for å utvikle nye løsninger innen områder som velferdsteknologi og energiforsyning.

- Vi har for eksempel en klynge innenfor velferdsteknologifeltet hvor seksti bedrifter samarbeider under paraplyen Norwegian Smart Cluster. Så vi har gode forutsetninger for å lage en møteplass der man kan diskutere fremtidens smarte løsninger, og det er akkurat det denne konferansen er til for, sier Tjeltveit.

Et utstillingsvindu mot verden

Smart teknologi kan bli en av de tingene vi skal leve av etter oljen. Nordic Edge er en møteplass for selskaper som våger å gå inn i nye markeder. For å gi trøkk til en slik utvikling er det viktig at kommuner og offentlige virksomheter er med på laget med å etterspørre nye måter å gjøre ting på.

- Smartbyfeltet er en stor mulighet for virksomheter som ønsker å lage framtidens løsninger. Norsk teknologi hevder seg godt på mange områder. Det neste vi må få til er å bli enda flinkere til å nå internasjonale markeder. På Nordic Edge vil vi presentere markedsmuligheter ute i verden. Samtidig er vi et utstillingsvindu mot verden for nordiske virksomheter som har spennende teknologi og løsninger.

Svært vellykket

Den regionale utviklingsaktøren, Greater Stavanger, og Lyse var pådrivere for den første Nordic Edge som ble gjennomført i løpet av to dager i september. Interessen var formidabel med 523 deltakere fra 14 ulike land og 36 foredragsholdere.

- Selve hensikten er å presentere tematikken innenfor smartbyfeltet og å samle inspirasjon. Vi gjorde en undersøkelse blant deltakerne på årets konferanse, og den viste at hele 80 prosent av de spurte ville delta på kommende konferanser i vår regi. Det gir oss inspirasjon til å satse videre, så datoene for neste Nordic Edge er allerede satt, og da utvider vi også med en utstilling og med ekskursjoner til ulike bedrifter i nærområdet, avslutter Tjeltveit.