- Nye næringsbygg inneholder en rekke kompliserte tekniske installasjoner og når gårdeiere setter bort driften, og vil gjøre det rimeligst mulig, da kan de risikere at de får driftspersonell som ikke har den nødvendige kompetansen som må til for å drifte anleggene. Hvis ikke den gamle gode vaktmesteren heller har fått skikkelig faglig oppdatering er det langt fra sikkert at han kan nok til å følge opp de moderne systemene slik at anleggene fungerer optimalt, sier Dag Jonny Martinsen som er teknisk sjef i NEAS.

Rett kompetanse

De som har et teknisk komplisert næringsbygg bør sette bort driften av det til noen som har den rette kompetansen:

- Ideelt sett bør de som skal drifte disse anleggene gjerne ha en teknisk utdannelse, eller ha et fagbrev innen elektro, automatikk e.l. Men det kan være vanskelig å skaffe folk med denne kompetansen. Får man ikke tak i de rette personene er det å løfte kompetansen på dem man allerede har ansatt en vei å gå, fortsetter han.

Ingeniørene som har tegnet anleggene har også gjerne laget en funksjonsbeskrivelse, men hvis ikke den følges skikkelig opp, så fungerer heller ikke anleggene som de skal:

 - Mye av driftsoptimaliseringen i moderne næringsbygg går på å sørge for at temperaturstyringen og driftstidene på alt fra ventilasjon til snøsmelteanlegg er riktig satt opp slik at anleggene virker når de skal og slår seg av når det ikke er behov for dem.

Kan spare penger

 En vanlig feil er at det har vært reparasjoner eller service av et anlegg, men at bryterne på anleggene ikke blir satt tilbake på automatikk, da går kanskje anleggene for fullt også på de tidene der bygget ikke er i bruk:

- Derfor bør man ha noen som forstår fullt ut hvordan disse systemene fungerer og som følger dem opp, for det er mange penger å spare på tekniske anlegg som fungerer korrekt kontra de som ikke gjør det, avslutter Martinsen.