Kjetil Krutnes, Vice Administrerende Direktør, Oslo Areal. Foto: Oslo Areal.

Gunnar Moen, Prosjekt- og Driftsdirektør, Oslo Areal. Foto: Oslo Areal.

- Dette er det første bygget i Norge hvor man har kontraktfestet leieavtale om så høy miljøstandard i et eksisterende bygg, sier viseadministrerende direktør Kjetil H. Krutnes i Oslo Areal AS.

Bygget skal tilfredsstille kravene til energiklasse A og sertifiseres som Excellent gjennom BREEAM-NOR-systemet. Oslo Areal AS er byggherre for prosjektet, der Grensesvingen 7 totalrehabiliteres og skal stå ferdig for innflytting i oktober 2014.

– Det er mulig å oppnå denne høye miljøklassifiseringen fordi vi tømmer bygget helt ned til teglstensfasaden.  Det unike er at vi også sørger for gjenbruk av så mye av materialene.

Da planleggingen av rehabiliteringen var i begynnerfasen, tok byggherren kontakt med BREEAM-NOR-konsulent og gikk gjennom de ni kapitlene de bruker til å klassifisere bygg.

– De spurte hva vi var villige til å gjøre, og vi fant raskt ut at det ikke var langt unna klassifiseringen som Excellent. Da ble vi enige om at det ville vi være med på, sier prosjekt- og driftsdirektør Gunnar Moen i Oslo Areal AS.

Bygget er på 22 000 kvadratmeter og eksisterende hovedkonstruksjoner og mye av fasaden skal beholdes.

Viser mulighetene

Grensesvingen 7 blir et forbildeprosjekt for FutureBuilt, som har som visjon å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

– Vi ble intervjuet flere ganger av FutureBuilt. Det var en lang prosess å komme med som forbilde­prosjekt. Med dette prosjektet viser Oslo Areal hva som er mulig å gjøre med eksisterende bygg.

– Vi blir veivisere for hvordan bygg kan rehabiliteres i tiden fremover. Det er en utfordring å prosjektere og holde økonomien, men det har gått bra og vært lærerikt, sier Krutnes.

Hovedleietaker i Grensesvingen ­7 blir Miljødirektoratet. De utlyste anbudskonkurranse før de bestemte hvor de skulle flytte.

– Når alle de andre kriteriene var oppfylt, ble tungen på vektskålen at det var et eksisterende bygg som skulle rehabiliteres, sier seksjonsleder Ronny Ruud som er prosjektleder for å flytte direktoratets oslokontor.

Helsfyr, hvor prosjektet gjennomføres, har flere spennende miljøprosjekter. Området har også god kollektivdekning og god sykkeltilgjengelighet.

– Vi har fokus på syklende, blant annet med en egen nedkjøringsrampe, innendørs sykkelparkering med vaskeplass og verksted, forteller Moen.

Økonomien på plass

Miljøvennlige bygg blir stadig mer attraktive for leietakere.

– Det vi ser er at de store leietakerne er bevisste på sine miljøfotavtrykk. Derfor blir denne typen bygg veldig attraktive. De store leietakerne er villige til å betale en liten premie for å få lavere driftskostnader og bygg med høye miljø-spesifikasjoner, sier Krutnes.

Bygget er nå 100 prosent utleid. I tillegg til Miljødirektoratet, skal Undervisningsbygg leie de to øverste etasjene.

– Leiekontraktene er undertegnet og økonomien er på plass. Det er viktig i et slikt prosjekt, sier Moen.