Av: Einar Wilhelmsen, avdelningsleder bygg, Miljøstiftelsen Zero

I 2008 nådde menneskeheten en viktig milepæl: Fra og med 2008 bodde over halvparten av jordens befolkning i byer. Fra å først leve i nomadiske samfunn til å bli landsbyboere i jordbrukssamfunn, er nå menneskeheten blitt byboere i samfunn pregetav industri, økonomi, tjenesteproduksjon og teknologi.

Storbyens tidsalder

Vi blir bare flere og flere som bor i byer: I 2050 vil 7 av 10 mennesker på jorden bo i en by – da vil 6,4 milliarder av oss være byboere. Og dette gjelder ikke bare her i Vesten: Mellom 1995 og 2005 flyttet i gjennomsnitt 165 000 mennesker i utviklingsland inn til byene – hver eneste dag. For hundre år siden var det bare 16 byer med mer enn en million innbyggere; i dag er tallet 450. Vår tidsalder er storbyens tidsalder.

Må kutte utslipp fra byene

Samtidig vet vi at klimaet er i endring som følge av alle klimagassene vi mennesker slipper ut, med blant annet et stigende havnivå og hyppigere ekstremvær som mulige konsekvenser. Derfor må vi kutte klimagassutslipp, men ikke bare fra industriproduksjon, kullkraftverk og SUV-er.

Vi må kutte utslipp fra byene selv. Det er fullt mulig å kutte utslipp fra byene og gjøre verdens byer bærekraftige. Alle vet at vi trenger et godt kollektivsystem og ladeinfrastruktur for elbiler for å kutte utslipp fra transport. Man kan redusere søppel ved å resirkulere alt avfall. Man kan sørge for parker og grønne lunger som både kan bedre luftkvaliteten og øke livskvaliteten for byboerne.

Produsere egen energi

Men man kan også gå mye, mye lenger. Byene nå kan produsere mye av energien de trenger selv. I Bærum bygger Powerhouse nå et kontorbygg som genererer mer energi i løpet av sin levetid enn det bruker. Med lokal energiproduksjon, smarte IT-løsninger og riktig materialbruk og arkitektur kan bygg gå fra å stå for 40 prosent av all energibruk i verden til å bli netto energiprodusenter.

Det er ikke bare smart, det er rasjonelt også. Veier og kraftnettet er jo der alt, og ved å bruke byggenes fasade til solenergi eller hente varme fra bakken under bygget, bruker vi ikke plass. Dermed trenger vi ikke store kullkraftverk langt unna eller nye naturinngrep.

Det høres ut som science fiction, men det er fullt mulig – det skjer allerede i dag. Det må det også gjøre. Gjennomsnittlig levealder på et bygg er 60 år – det vil si at det vi bygger i dag, vil stå og bruke energi helt frem til 2073. For at fremtidens byer skal bli mer bærekraftige, må vi derfor tenke nytt om bygg nå.

Null utslipp i fremtiden

Det er lett å bli pessimist når utslippskurvene og CO2-tettheten i atmosfæren bare går oppover og den politiske viljen til endring synes liten.

Men det finnes gode løsninger, og byen er et godt sted å starte på veien til nullutslippssamfunnet. I dette magasinet vil du kunne lese om flere slike løsninger og om menneskene bak dem. Vi håper dette kan inspirere deg til å tenke nytt om bygg, og at du – som oss – vil tenke på fremtidens byer med stor teknologioptimisme.