- Vi har innledet et samarbeid med næringslivet der vi vil finne ut av hva merverdien og gevinstene av grønn satsning i eiendomsbransjen egentlig blir. Det er for lite kunnskap om dette. Det synses og menes. Nå trenger vi å bekrefte om antagelsene stemmer, sier Kjetil Novang Gulbrandsen som er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og leder FoU-prosjektet «Merverdien av Grønne Bygg».

To hovedaktiviteter

Prosjektet er delt i to hovedaktiviteter: Den ene er et prosjekt der man skal finne ut hva aktørene mener, mens den andre aktiviteten er å bevise hva aktørene egentlig får til ved å samle inn data fra drift av bygningene. Dette vil være data knyttet til brukertilfredshet, økonomi og miljø. Spørreundersøkelser rettet mot eiere er gjennomført, og den har gitt oss svært nyttige opplysninger om eieres holdninger og handlinger knyttet til miljø og grønne bygg.

- Når resultatene fra den pågående undersøkelsen blant leietagere foreligger, blir det interessant å finne ut hvorvidt partene har det samme fokuset, og se nærmere på hvordan meningene spriker eller harmonerer, sier Gulbrandsen.

Skal samle inn data

Det neste prosjektet blir å samle inn data for å finne de tallmessige bevisene på om grønne bygg skaper merverdi eller ikke. Dataene finnes og kan hentes en rekke ulike steder, men innsamlingen av dem er krevende:

- Konklusjonen vår ble at vi må følge noen digitale spor for å få til denne datainnsamlingen på en enkel og effektiv måte slik at dataene også blir mest mulig korrekte. Planen er å samle data til et digitalt dashboard, og dette har vi startet et eget pilotprosjekt på. Det vi skal teste ut er hvordan vi kan bruke digitale plantegninger og såkalt åpen BIM, til å samle, analysere og rapportere data fra administrative og tekniske datasystemer som allerede brukes i byggene.

- Helseforetakene har kommet langt i å utvikle systemer for fulldigitalisert eiendomsledelse ved bruk av BIM-modeller, prosjektet vårt ligner, men er tilpasset mindre eiendomsaktører. Jotne Technology som har hatt tilsvarende oppgaver for helseforetakene er med i prosjektet vårt, og vi ønsker også å arbeide sammen med leverandører av programvare som kan og vil jobbe på åpne formater for å komme i mål med dette, avslutter prosjektlederen.