I mer enn 20 år har Avantor stått for en storstilt utbygging i Nydalen. Hittil har de bebygd rundt 600 000 kvadratmeter og enda gjenstår flere hundre tusen kvadratmeter nybygg før Nydalen er ferdig utviklet. I de siste byggene fra 2013 og senere har de valgt å benytte grønne tak, noe som har en rekke fordeler.

- Det var hovedsakelig to grunner til at vi valgte å legge grønne tak på nybyggene våre. Den ene årsaken var flomproblemene man opplever i Oslo sentrum når det er skikkelig styrtregn. For at kommunen skal kunne få bukt med flomproblemet må en del av regnvannet fordrøyes slik at ikke alt renner ut i avløpssystemet på en gang. En slik fordrøyning må dessuten også skje lenger unna bysentrum for å få effekt. Den andre grunnen var selve takarkitekturen og  hvordan vi kan bruke takene som uterom på en helt annen måte med grønne tak, forklarer Roy Frivoll som er forvaltningsdirektør i Avantor.

Taket beskytter

- Tidligere bygde man gjerne grønne byrom på bakkeplan, men nå som byen skal fortettes kan mange av disse grønne lungene flyttes opp på takene og danne nye byrom. Grønne tak har mye å si for estetikken. Egmontbygget og alle de andre byggene som har blitt bygd, eller skal bygges, på Spikerverkstomta skal ha grønne tak. Det er bra for temperaturen i området også, og ikke minst for å opprettholde et biologisk mangfold med innsekter. I tillegg holder faktisk takene lenger hvis det først legges et vanlig tak og deretter et grønt tak på toppen. Årsaken er at det grønne taket både beskytter taket mot UV-bestråling av solen som tærer veldig på takmembranen, men også beskytter det mot lekkasjer som skyldes mekanisk belastning, sier forvaltningsdirektøren.

Avantor legger ikke bare grønne tak på nybyggene i Nydalen, de er også i ferd med å konvertere til grønne tak på flere av de eksisterende byggene sine.