– For ti år siden var det kun noen få som jobbet med miljørettet arbeid, nå er det noe alle må forholde seg til, sier Roy Frivoll, daglig leder i Avantor Eiendomsforvaltning. Han opplever at bransjen har endret seg radikalt på få år, etter at klimautfordringen ble satt på dagsorden.

– Nå jobber vi med mange flere aspekter i forhold til miljø enn før. Tidligere dreide det seg mest om energieffektivitet og forurensede masser, nå jobber vi med en hel rekke faktorer som også påvirker miljøet, sier Frivoll.

Økt kompetansebehov

Avantor ønsker å være et foregangsselskap for miljøarbeid innen bransjen, og har tatt i bruk Miljøsertifiseringen BREEAM for øke kompetansen på området.

– Vi er fremdeles strengest med oss selv, med selvpålagte krav i henhold til vår miljøsertifisering ISO 14001, samt BREEAM-sertifisering av byggene våre. Disse omfatter en rekke faktorer, slik som materialer, energi, transport og biologisk mangfold, sier Frivoll.

Han tror miljøsatsningen vil være lønnsom i et langt perspektiv.

– Vi føler sterkt på et ansvar for en sunn byutvikling. Dette innebærer blant annet at vi jobber for å ivareta Oslo Kommunes ambisjoner for bærekraft, som er en del av kommuneplanen ”Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn”.

Grønn bydel

Avantor er nå i gang med å utvikle Nydalen-bydel i Oslo, og forvalter i den forbindelse både det kommunen normalt har ansvar for, slik som Akerselva, parkområder, veier og torg, samt eiendommer for handel, skoler, hotell, næring, media og kulturinstitusjoner. Selskapet har bygget en egen energisentral som leverer vannbåren energi til både kjøling og oppvarming av bygningene, ved bruk av blant annet jordvarme, varmepumper og biomasse. Samtidig er biltrafikken i Nydalen sentrum begrenset til en minimum, og både Akerselva og de mange grønne lungene bidrar til et frodig naturmiljø.

– De beste eiendomsforvalterne vil være de som ligger i forkant av utviklingen, med god kompetanse på miljøtiltak og de beste medarbeiderne.