Bergen tinghus er en av de viktigste monumentale bygningene som ble bygd i Bergen i første halvdelen av 1900-tallet. Arkitekten var Egill Reimers, en av de mest velkjente arkitektene i byen. I dag er Tinghuset i tilnærmet original stand utvendig, mens det enkelte steder innvendig er blitt utført en rekke endringer i årenes løp.

Men bygget er ikke tidsriktig i forhold til dagens standard. Derfor har Statsbygg utarbeidet et forprosjekt for rehabilitering, og nå venter de på videre behandling.

Sikkerheten viktigst

Nordhordland tingrett og Bergentingrett er brukere av bygget i dag, og skal også være det når tinghuset er rehabilitert. Og rehabilitering trenges, for sånn som bygget fremstår i dag er det mange ting som ikke er optimale.

– Det som er aller viktigst er sikkerheten. I et tinghus skal det være en indre og en ytre sone, én for publikum og én for de som jobber der. Det er det ikke i Bergen tinghus nå. Konsekvensen er at du risikerer å møte en siktet som skal til sak og som følges av politiet. Det er en uverdig situasjon for den som følges, og kan også virke skremmende for de som er besøkende,forteller prosjektlederen for rehabiliteringsplanene, Synnøve Frafjord.

Flere saler

I dag er rettssalskapasiteten i tinghuset sprengt. De to tingrettene opplever at de ikke har nok rettssaler i forhold til saksmengde, og enkelte av salene er for små.

– I forprosjektet har vi derfor fått inn en helt ny stor sal og lagd tre ekstra mellomstore saler. Så egentlig har vi fått til en helt moderne rettsbygning i den planlagte rehabiliteringen, samtidig som vi ivaretar kulturminnevernet, sier Frafjord.

”Vi har fått til en helt moderne rettsbygning i den planlagte rehabiliteringen, samtidig som vi ivaretar kulturminnevernet."

Et kulturminne

Men hvordan går man frem hvis man skal rehabilitere en bygning som er totalfredet?

– Ja, det er litt spesielt, og i dette tilfellet er bygningen faktisk fredet både utvendig og innvendig. I tillegg er også en del av det originale rettssalsmøblementet fredet, men nettopp disse faktorene er noe av det som gjør prosjektet ekstra spennende, forklarer Frafjord.

– Da arkitekt Reimers tegnet bygget, kalte han utkastet ”Respekt for loven”, og det får man virkelig når man går inn i dette bygget. Det skal vi ivareta i prosjektet, og vi skal behandle bygningen som et kulturminne, fortsetter hun.

Godt samarbeid

Statsbygg, Riksantikvaren og ikke minst brukerne har en felles forståelse for kulturminneverdien som ligger i bygningen og at dette må bevares selv om bygget rehabiliteres. Samtidig må de finne løsninger som tilfredsstiller dagens krav til inneklima og universell utforming. Det er utfordrende.

- Vi har et tett samarbeid med Riksantikvaren og oppfatter dem som svært løsningsorienterte. Dette er jo et formålsbygg og har vært tinghus bestandig, noe alle ønsker at det fortsatt skal være. Men da må enkelte ting løses, blant annet sikkerheten og kapasiteten.

- Vi har hatt en prosess der Riksantikvaren har skjønt brukernes behov og brukerne har forstått Riksantikvarens begrensninger. Alle har vist vilje til kompromisser og alle har vært løsningsorienterte. Med slike holdninger kan det meste løses, forklarer Frafjord.

Lang prosess

Forprosjektet var ferdig i 2011 og ble sendt til Finansdepartementet i 2012. De må godkjenne prosjektet før det kan legges inn som forslag i statsbudsjettet.

- Slike prosesser er litt tidkrevende, men nå får vi bare håpe at 2014-budsjettet blir et bra statsbudsjett for Bergen tinghus, avslutter Frafjord.

 

Fakta om Bergen tinghus

 

  • Tinghuset ble tegnet av den anerkjente bergensarkitekten Egill Reimers og sto ferdig til innflytting i 1933. Reimers tegnet også en del av inventaret, og det meste av dette er fortsatt intakt.
  • Tinghuset har vært rettsbygning helt siden det ble bygget og har huset Gulating lagmannsrett, Bergen tingrett og Nordhordland tingrett. I dag har Gulating lagmannsrett flyttet til nye lokaler.
  • Bergen tingrett og Nordhordland tingrett skal fortsette å være i bygningen også etter rehabiliteringen.
  • Tinghuset er bevaringsverdig og skal behandles som fredet. Dette gjelder både utvendig, innvendig og en del av inventaret.
  • Det planlegges rehabilitering av Bergen tinghus for å tilpasse bygningen til en funksjonell drift.
  • Etter rehabiliteringen skal tinghuset tilfredsstille alle krav til en moderne rettsbygning, samtidig som hensynet til kulturminnevern og sikkerhet er ivaretatt.
  • Man håper på positiv behandling i statsbudsjettet for 2014 slik at planene kan realiseres. ! Les mer på nettet: statsbygg.no/Byggeprosjekter/Bergen-tinghus