- Enova gir i hovedsak støtte til investeringer i fysiske tiltak for energiløsninger i ferdigprosjekterte byggeprosjekter, men det vi ofte ser i byggbransjen er at innovative prosjekter allerede strander i idéfasen. Derfor har vi lansert et nytt tilbud for å møte barrierene i tidligfase, med mål om å redusere usikkerheten og risikoen knyttet til å ta i bruk fremtidsrettede løsninger. Nå er det mulighet for å få støtte til å utrede konkrete teknologiideer og innovative energikonsepter, forteller seniorrådgiver i Enova, Christian Hemmingsen. 

- Det er typisk at aktørene ender opp med å kopiere det som allerede er gjort tidligere, men skal vi komme raskest mulig til lavutslippssamfunnet må vi gjøre ting annerledes – og da trengs det drahjelp for å få til en livskraftig forandring for fremtiden.

- En helhetsløsning som skal komme hele samfunnet til gode

Ved å gi støtte til konseptutredning ønsker Enova å fremme økt bruk av innovative energiløsninger og utløse gode ideer på tvers av fagfelt. Fagmiljøer får muligheten til å samarbeide allerede fra start, noe som skal bidra til mer helhetlig planlegging av prosjekter.

Dessuten er et viktig krav at utredningene skal deles med resten av bransjen.

- Det vi ønsker er at det genereres ny kunnskap, og at resultatene fra utredningene skal gjøres offentlig tilgjengelig. Vi vil at smarte løsninger skal spres videre og at det skal være til hjelp for fremtidige prosjekter, slik at det skal komme hele bransjen til gode, sier Hemmingsen. 

Seks konsepter har fått støtte

Enova-støtten gis som opp mot 50 prosent av kostnadene, og maks en million kroner. Konkurransen er delt inn i fire utlysninger, og de gjenstående søknadsfristene er satt til henholdsvis 15. september og 15. november. 

I første runde var energiløsninger mellom bygg prioritert. Blant de seks vinnerne er et plusshus ved knutepunktet Majorstuen i Oslo. Målet er at høyblokken skal kunne utveksle energi med bebyggelsen i området. 

I Bergen kommune planlegges en ny bydel der en vil se på om hvordan hydrogen, solceller og såkalte CHP-maskiner - maskiner som utnytter biobrensel til å produsere både varme og elektrisitet - kan være en del av bydelenes energiløsninger.

Fire kategorier prioriteres i de neste utlysningene; løsninger på bygg, løsninger inne i bygg, måling og styring og forenklede systemløsninger.