Jon Nordberg, Arkitekt ved Lund Hagem. Foto: Privat.

Det er høye vedlikeholdskostnader på utvendige, bevegelige persienner, så utbyggerne av Sandstuveien 68 ville ha en annen løsning.

Arkitektene ved Lund Hagem Arkitekter ønsket en robust bygning som gjenspeilet eierens miljøengasjement. En av arkitektene, Jon Nordberg, sier at solskjermingen derfor skulle være en integrert del av fasadeuttrykket.


- Solen beveger seg i bane over himmelen. Den står lavt når den våkner i øst, i syd står den høyt, og så går den lavt igjen i vest. Mot øst og vest har vi derfor vertikal skjerming som selv ved lav sol alltid gir utsyn, og mot sør skjermer vi effektivt det store glasset med en horisontal «markise».

- Utfordringen var at markisen fort begrenser dagslyset, og derfor har vi et smalt glass over som slipper dagslyset langt inn i rommet. Markisen er buet fordi den lukker seg som et øyelokk der hvor sola kommer lavt inn.


Bygget sto ferdig tidligere i år, og de som har bygget som arbeidsplass er veldig fornøyde.


- Bygget er blitt veldig godt mottatt. De ansatte har mye dagslys og alltid utsyn, men blir ikke plaget av sollys og -varme.