De nye energikravene i byggteknisk forskrift beskriver krav om en U-verdi på 0,18 i yttervegg. For å oppnå dette må tradisjonelle vegger med mineralull ha en tykkelse på 30 centimeter, mens det med EPS-isolasjon vil være behov for en tykkelse på 21 centimeter. 

– Med Fasec behøver ikke veggen være tykkere enn 14 centimeter. For en enebolig på 140 kvadratmeter, vil det bety et tilleggsareal på sju kvadratmeter. Gitt at kvadratmeterprisen er 50 000 kroner, gir dette en verdiøkning på 350 000 kroner, understreker sivilingeniør i Fasec AS, Ola T. Thorsnes.

Selvaag Gruppen og Hjalmar Ottesen, står bak produktet de mener vil gi en revolusjon i byggenæringen. Ottesen har brukt flere år på å videreutvikle Fasec sammen med Ola T. Thorsnes og Ole Gunnar Selvaag. Det er Selvaag som sitter på patenter og rettigheter, hvor Fasec AS skal stå for markedsføring, salg og produksjon. Selvaag Gruppen har holdt på med konseptet i 17 år og lanseringen skjedde 10 februar i år.

Reduksjon av byggetid

Produktet er ikke bare utviklet for nye boliger, men skal være vel så egnet for boliger med behov for tilleggsisolering eller rehabilitering. 

– Om det er mur- eller trehus spiller ingen rolle. Selve byggingen og monteringen går raskt, og det anslås at kjeller eller eneboliger som isoleres med Fasec vil kreve en eller to arbeidsdager, forteller utviklerne.

Klimaprodukt

De understreker at fordelene, i form av mindre strømutgifter og reduksjon av CO2-utslipp, kan være enorme.

– Fasec kan brukes til det mestel: Som et komplett byggesystem, i yttervegger, etasjeskiller, drenering, våtrom eller rehabilitering. Bare i Oslo er det et enormt behov for fasaderenoveringer, og her skal vi satse fremover, sier Hjalmar Ottesen til Byggmesteren.

Fasec-løsningen er testet gjennom 14 år på fasaderenovering på Selvaags tidligere hovedkontor, der man kunne konkludere med at det ga 27 prosent lavere energiforbruk.

Fasec-byen

Skattumlia i Aurskog Høland vil være et sted hvor Fasec vil bli presentert, lansert og være et opplæringssted for brukere av produktet. Produksjonen av Fasec er i full gang her, og Ottesen er hovedaksjonær og sier at høsten allerede gir sikre oppdrag og ser frem til en spennende utvikling av Fasec AS.

Deler av artikkelen er tidligere publisert i Byggmesteren.