– Vi ønsker å vise hvilke muligheter som ligger i å bruke tre som hovedmateriale. Politikerne sier at fremtiden ligger i det grønne skiftet og bærekraftige bygg. Hva det innebærer vet ikke de, men det vet jeg, sier Arthur Buchardt.

Eiendomsutvikleren er synlig stolt av det pågående byggeprosjektet som har fått navnet Mjøstårnet og bygges i samarbeid med treindustrikonsernet Moelven, ingeniørselskapet Sweco og entreprenøren HENT.

Bærekraftig bygg

– Det som er spesielt er at alle bærende elementer er i tre, til og med heis- og trappesjakter, sier Buchardt, som tror at dette er fremtidens byggeri.

Mjøstårnet bygges med kortreiste materialer fra lokale leverandører, og vil få et CO2-avtrykk som er 50-60 prosent lavere enn tilsvarende bygg i stål og betong.

– De som konstruerer store bygg i Norge i dag har stort sett studert på NTNU og der har de lært om stål og betong i seks år, og så har de kanskje hatt ”ti minutter” om tre. Det er klart at det påvirker hva som bygges. Miljøaspektet kommer til å bli viktigere og viktigere fremover. De yngre generasjonene som vokser opp nå vil jo ikke bo i hva som helst.

Og at Mjøstårnet bygges i Brumunddal, en by med kun 7000 innbyggere, er ikke tilfeldig. Ringsaker kommune har en lang historie med trevirke.

– Jeg tør påstå at det er den kommunen i verden som har mest treteknisk kompetanse. I Ringsaker ligger Moelven som lager limtre i tillegg til Ringsaker Takelementer og flere trebearbeidende industribedrifter, sier Buchardt, som selv har vokst opp i Brumunddal.

Hotell og svømmehall

Mjøstårnets 18 etasjer vil romme både leiligheter, hotell, kontorer, restaurant og svømmehall. Prosjektet skal stå ferdig 1. mars 2019, klokken 20:19, og innebærer en total investering på nesten én milliard kroner.

– Lokalbefolkningen i Brumunddal ønsker bygget hjertelig velkommen. Ringsaker er en veldig kreativ og foroverlent kommune, med lokalpolitikere som tør å satse. De skjønner at dette signalbygget vil bli viktig for både næringslivet og kommunen. Vi har allerede solgt nesten alle leilighetene, og bygget vil få Norges kuleste hotell som skal hete Wood, med møterom øverst og badeanlegg nederst.

Fremtidens bygg

Buchardt tror flere byggeprosjekter etter hvert vil bytte ut stål og betong med tre, men han synes både politikere og byggebransjen foreløpig er veldig konservative i valg av materialer. 

– Norges eldste hus er i tre og vi har jo bygd i tre i alle år, nå er det på tide at vi får øynene opp for at også større bygninger kan bygges med tre som hovedmateriale.

Han håper Mjøstårnet kan ha en signaleffekt, slik at flere snart kommer etter.

– Jeg hadde jo håpet at det nye regjeringskvartalet kunne blitt bygd i limtre og massivt tre. Da kunne vi vist at vi bygger bærekraftig, og samtidig hadde vi fått verdens beste utstillingsvindu for norsk treindustri og miljøtenkning.

Komplisert byggverk

Prosjektleder for Mjøstårnet, Erik Tveit fra entreprenørselskapet HENT, forteller at byggeprosjektet er komplisert og krever nøye planlegging og god prosjektering. De fleste trematerialene leveres prefabrikkert til byggeplassen, og i tillegg har treverk helt andre materialegenskaper enn betong og stål.

– Hjørneelementene i massivt tre har for eksempel en bredde på en og en halv meter, hadde vi bygd i stål ville de vært på cirka 30 centimeter.

Når det gjelder byggets brannsikkerhet så er den ivaretatt ved at treverket er brannimpregnert og hele bygningen fullsprinklet.

–  Mjøstårnet blir dimensjonert for å kunne stå i fyr og flamme i to timer, sier Tveit, som er sikker på at de kommer til å lose prosjektet vel i havn.

– Vi føler oss veldig trygge sammen med Moelven og Sweco, som er i verdensklasse når det gjelder trekonstruksjoner. Prosjektet går veldig bra og når det gjelder fremdrift så ligger vi godt an på alle fronter.

Mjøstårnet

- 3000 kubikkmeter med treverk går med til byggingen av Mjøstårnet, det vil si cirka 11500 trær.

- Alt treverk hentes ut fra skog innen for en radius på 18 km.

– Det anslåes at det vil kreve cirka 400 000 arbeidstimer for å bygge bygget.

- Bygget reises med cirka en etasje i uka.

- Fasaden ankommer byggeplassen i komplett ferdige elementer

- Det ferdige bygget består av leiligheter, hotell, kontorarealer og et svømmeanlegg