– Veidekke har forpliktet seg til FNs togradersmål og dette prosjektet er en måte å omsette målet til handling, sier Ragnhild Forslund. Hun er Veidekke Eiendoms prosjektleder for Nyegaardskvartalet, et byggeprosjekt bestående av 250 leiligheter beliggende på Storo i Oslo.

Miljøsertifisering

For å nå målet om reduksjon i utslipp har Veidekke Eiendom nå begynt å miljøsertifisere egne boligprosjekter i henhold til BREEAM-Nor. Og Nyegaardskvartalet er første prosjekt ut.

– BREEAM-Nor er sammensatt av mange kategorier og omfatter blant annet områder som transport, energi, avfall, forbruk av vann og strøm, materialvalg og utslipp, forteller Forslund.

Miljøsertifiseringen innebærer at Veidekke må dokumentere alle sider av miljøarbeidet, fra biologisk mangfold og inneklima til CO2-utslipp og avfallshåndtering.

– Veidekke er opptatt av å ligge i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og mer miljøvennlige byggemetoder. Dette betyr en renere og sunnere byggeplass for alle som jobber og bor i nærområdet, men også et mye sunnere bygg med bedre inneklima, mindre energibehov og større trivsel for de som skal bo i Nyegaardskvartalet.

Miljøvennlige leiligheter

Tomten er nå ferdig regulert, rivningen av eksisterende bygg er påbegynt og de første boligene vil bli lagt ut for salg i løpet av høsten 2017.

– Sertifiseringen påvirker alle deler av byggeprosessen og gjør oss bevisste på hvilke valg vi tar hele veien. For eksempel jobber vi med økologisk mangfold ved å påse at opprinnelige plantearter blir tilbakeført, slik at beboerne får et fint og frodig gårdsrom, sier prosjektlederen.

Veidekke legger også til rette for at beboerne skal sykle mye, og anlegger egne sykkelfelt i garasjen og flere ladestasjoner for EL-sykler. Alle leilighetene vil få et interiør av giftfrie materialer, balansert ventilasjon og en utvidet avfallshåndtering som legger til rette for sortering.

– Vi har ganske mange kvaliteter ved prosjektet som hever miljøstandarden. Blant annet har vi valgt å selge leilighetene inkludert hvitevarer, for å påse at produktene som velges er mest mulig energieffektive. På den måten har vi allerede tatt noen miljøbevisste valg for beboerne før de flytter inn, sier Ragnhild Forslund.

Fremtidens bygg

– Jeg tror flere og flere tar miljø med i vurderingen når de kjøper ny leilighet, men det er også opp til oss som utbyggere å tilby mer miljøvennlige boliger. Vi må levere det som er riktig i tiden, uavhengig av boligkjøpernes etterspørsel, sier prosjektlederen  i Veidekke Eiendom.

I tillegg til å bygge i henhold til BEEAM-Nor, samarbeider Veidekke Eiendom med Veidekke Entreprenør om å holde byggeplassen fossilfri. Det vil si at mesteparten av energien til å drifte byggeplassen tas fra strøm eller fjernvarme.

– Det er viktig for oss å gjennomføre konkrete tiltak som faktisk bidrar til at vi når målene om å redusere miljøskadelige utslipp. Dette er et pilotprosjekt for både entreprenør og oss, et ukjent farvann for oss alle. Men det er et framtidsrettet prosjekt som gjør at Nyegaardskvartalet vil holde morgendagens miljøstandard.

HVA ER BREEAM?

BREEAM er Europas ledende verktøy for miljøklassifisering av bygninger.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. 

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Kilde: Norwegian Green Building Council