Marianne S. Aasen, direktør konsept og plan i Bane NOR Eiendom, ble i vår valgt til leder i NBEFs styre. Vi spurte henne om hvordan NBEF ser på utfordringene som mange kommuner og de nye regionene nå står overfor, hvilken rolle NBEF ønsker å ha i disse prosessene og hva NBEF har å tilby.

– Den norske offentligheten, kommuner og fylkeskommuner, er inne i omfattende endringsprosesser. Flere kommuner er allerede sammenslått, og flere sammenslåinger vil følge fra 1. januar 2020. Og samme bilde ser vi på fylkesnivå. Regioner vil stå fram til erstatning for de tidligere fylkeskommunene. Dette betyr endringer i, og sammenslåinger av, fagavdelinger og ansvarsområder, fortetting rundt knutepunkter, sannsynligvis reduksjon i antall ansatte og helt sikkert flytting av folk fra ett sted til et annet. Det er som følge av dette behov for store endringer i bygningsmasse og kontorarbeidsplasser, fastslår Aasen.

Skreddersydde løsninger

– Samtidig stilles det stadig større krav til de tjenestene som kommuner og regioner skal levere til innbyggerne, utdyper hun. I dag forventer folk «skreddersøm», det vil si at de tjenester som tilbys er tilpasset den enkelte persons ønsker og behov. Tjenestene forventes også å være planlagt ut fra samfunnsnytte, og krever oftere en annen kompetanse og en annen grad av profesjonalisering enn tidligere. Blant annet kommer digitalisering inn som et krav på stadig flere områder, også i drift av bygninger. Men budsjettene som skal dekke disse behovene blir ofte strammere.

– NBEF ser utfordringene som prosessene rundt kommunesammenslåinger og regionreform gir for de som har ansvar for å håndtere endringene i fysisk organisering, bygningsmasse, flytting og etablering av nye kontorarbeidsplasser, fastslår hun. NBEF ønsker å bidra med faglig oppdatering, og tilbyr både kurs og konferanser med temaer som er høyaktuelle for de som «har skoene på», det vil si både byggherrer, eiendomsledere i kommuner, bedrifter og organisasjoner og andre som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomssektoren.

«Lykkelig på arbeidsplassen»

– Høsten 2018 tilbyr vi flere gratis frokostmøter, med tema «Lykkelig på arbeidsplassen» - om kravene i den nye Facility Management(FM)-læreboka, «Framtidens kontorplasser», og også et frokostmøte om digitalisering. Årets FM-konferanse, som finner sted ved OsloMet 23. oktober, setter blant annet bærekraft på dagsorden. Vi ser der på arbeidsplassutforming, verdiskapende bygg- og eiendomsforvaltning og standardisering og digitalisering for styrket eiendomsforvaltning. NBEF håper at vi med våre tilbud om gode diskusjoner innenfor oppdaterte faglige rammer, vil nå fram til de som baler med disse utfordringene i sin hverdag rundt om i landet, avslutter Aasen.

Du kan lese mer om denne konferansen og andre møter og kurs på www.nbef.no.