Bærekraftig byggutvikling er ikke filantropi. Det er sikker forvaltning av en verdifull investering. Vi erfarer at du får godt planlagt vedlikehold til halv pris av dårlig planlagt vedlikehold, og merker økt etterspørsel etter teknisk kompetanse i langtidsplanlegging (LTM).

Bærekraftig byggutvikling er likevel mer enn kun vedlikehold av byggets verdi, det er å utvikle bygget i takt med omverden. Samfunn og miljø er kraftige langsiktige verdidrivere, og i dag er det ikke lenger et spørsmål om å score noen ekstrapoeng på miljø, det er et spørsmål om å få være med videre.

En bransje delt i to

Avgjørelsen er binær. Enten oppfyller du leietakers miljøkrav, eller så gjør du det ikke. Enten oppfyller du kapitalens samfunnskrav, eller så gjør du det ikke. Samtidig høyner myndigheter, leietakere og investorer sakte men sikkert lista.

Eiendomsbransjen deler seg i to, de som får tilgang til profesjonelle leietakere og langsiktig kapital, og de som tvinges til å leve fra hånd til munn.

Ny lov om offentlige anskaffelser tvinger i tillegg mange offentlige leietakere over i bærekraftens premium segment. Da blir det lite igjen til å fylle et bygg, som leverer under pari. For selv om leiekontrakter normalt faller utenfor anskaffelses-regelverket så trekker kundetilpassinger ofte kontrakten inn i regelverket likevel.

Bærekraftig innovasjon

I et vinglende politisk klima er det krevende å identifisere hvilken utvikling, som vil gi bygget komparative fortrinn, i fremtidens marked. Bare spør en dieselbileier. Selv ser vi til overnasjonale føringer som FNs bærekraftsmål, som vi vet vil stå seg over tid.

Mange smykker eksisterende virksomhet i bærekraftsmålenes nye fargerike drakt. De som derimot lykkes, bruker målene til bærekraftig innovasjon. I GK bruker vi dem til å identifisere samfunnets behov og komme med nye digitale løsninger, som treffer både kunde og samfunn parallelt.

Vi har elbiler vi også, men det er ikke en definert satsning. Vi eliminerer heller transportbehov gjennom å koble hele bygget opp i skyen, og drifte det hjemmefra.  Det er her den smarte byen starter. For du får ikke smarte byer uten smarte bygg, og ingen bærekraftig byutvikling uten bærekraftig byggutvikling. Er ditt bygg IoT ready?

FAKTA

  • GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner, og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet.
  • Våre 3400 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold.
  • GK gruppen omsetter for NOK 6 milliarder.