Planene om opptil 800 boliger og dyrking av mat mellom husene er et samarbeide mellom Vestaksen Eiendom, Dark Arkitekter og bonde og grunneier Anund Wigen og har som hensikt å oppfordre mennesker til å bli mer interesserte i matproduksjon og øke kompetansen rundt det å utnytte matjord. Agropolis ønsker å gi beboerne mulighet til å dyrke deres egen mat i samarbeid med bonden.

Morten Hotvedt, administrerende direktør i Vestaksen Eiendom forklarer at en økt interesse for en bærekraftig livsstil og kortreist mat gjør prosjektet ettertraktet:

– Det er en økende interesse for en sosial livsstil og et sunt kosthold. Som beboer i Agropolis får man et liv hvor man kommer nærmere røttene. Det gjør noe med verdisettet og forståelsen av matproduksjon. . Det blir viktig for en bærekraftig fremtid og bærekraftig byutvikling.

En vellykket byutvikling

Arne Reisegg Myklestad vil på Building Green 17 & 18 oktober i Gamle Museet presentere Agropolis og flere spennende prosjekter, som omhandler aktivitet mellom husene og grønne byrom. Han vil gjennomgå fem prinsipper for en vellykket byutvikling.

– Det kan være å aktivere beboere til å dyrke mat selv, skape biologisk mangfold i parker på toppen av bygninger, og oppfordre til å skape flere aktive og grønne byrom. Vi merker en større etterspørsel i bransjen etter bærekraftige bolig- og byggeprosjekter, men det er fortsatt stort potensiale for mer, forteller Arne Reisegg Myklestad.